Menywod yn Aberdulais

Gwaith menyw yn Aberdulais

Darganfyddwch y gweithwragedd y tu ôl i bŵer diwydiant wrth i ni archwilio’r rolau hollbwysig roedd menwyod wedi’u chwarae yn Aberdulais.

Ymunwch â ni wrth i ni fynd â chi yn ôl trwy’r oesoedd ac arddangos y swyddi gwahanol niferus roedd menywod wedi’u gwneud ar draws diwydiannau Aberdulais.

Dysgwch am greadigaeth gwaith menywod trwy gydol y canrifoedd, gan edrych trwy eu persbectif nhw o’u bywydau, eu trafferthion a’u cyflawniadau o ddydd i ddydd.  

Ymgollwch mewn cartref Fictoraidd. Byddwn yn mynd â’ch teulu i rolau allweddol y cartref gwaith, i brofi bywyd Fictoraidd a chymryd rhan mewn rhai o’r gorchwylion a’r gweithgareddau.

Dewch i weld sut roedd y gweithwragedd wedi addurno eu cartrefi gyda chrefftau syml, les neu waith gwehyddu helyg. Dysgwch sut roedd menywod Fictoraidd wedi gwneud dillad iddyn nhw eu hunain ac i’w teuluoedd gan ddefnyddio ffabrigau a thorion.

Rhowch gynnig ar wneud danteithion traddodiadol, dysgwch sut roedd teuluoedd yn treulio amser gyda’i gilydd gyda detholiad o gemau a gweithgareddau Fictoraidd, neu ewch i weld ein harddangosfa gweithwragedd yr haf hwn yn Aberdulais

Arddangosfeydd a Gweithgareddau:

Bydd ein harddangosfa 'Gwaith Menyw' yn rhedeg o 1 Mai tan 2 Medi yn yr ystafell gynadledda.

Cwpwrdd Dillad Menyw - 28 - 29 Gorffennaf a 18 - 19 Awst

Ymunwch â’n gweithdy tecstilau a dysgu sut roedd menywod Fictoraidd wedi gwneud dillad iddyn nhw eu hunain ac i’w teuluoedd gan ddefnyddio ffabrigau a thorion.

Cartref y Weithwraig - 4 - 5 & 25 - 26 Awst

Dewch i weld sut roedd gweithwragedd Aberdulais wedi addurno eu cartrefi gyda chrefftau syml, les neu waith gwehyddu helyg.

Coginio Fictoraidd - 11 - 12 Awst & 1 - 2 Medi

Dysgwch sut i wneud danteithion melys traddodiadol, dysgwch sut i wneud paned o de “go iawn”, ewch â ryseitiau Fictoraidd adref gyda chi i roi cynnig arnyn nhw. 

Amser Teuluol Fictoraidd – Diwrnodau gwaith rhwng 25 Gorffennaf a 31 Awst

Rhowch gynnig ar gemau Fictoraidd traddodiadol gan gynnwys coets, sgots a chwpan a phêl.