Wythnos Gweithgareddau i Ysgolion yn Aberdulais

Kids exploring under the Bastion at Aberdulais

Mae’r gweithgareddau hyn wedi eu cynllunio yn bennaf i fod yn hwyliog ac i hoelio sylw plant ym mhob cyfnod allweddol o’u dysgu, naill ai trwy eu cael allan i’r awyr iach i ymwneud â byd natur , neu trwy ddysgu am fywyd Fictoraidd neu ddysgu am ein ffyrdd o warchod y gorffennol.

Yn ystod pythefnos gyntaf mis Gorffennaf (3-14 Gorffennaf 2017) ry’n ni’n cynnig cyfle i ysgolion gymryd rhan mewn Wythnos Gweithgareddau gyda sesiynau wedi eu trefnu ar eich cyfer sy’n edrych ar fywyd Fictoraidd, gwarchod ein gorffennol a darganfod y byd o’ch cwmpas.

Beth sydd raid ei wneud? 
Fe fyddwch yn dewis y thema ar gyfer eich hymweliad (Bywyd Fictoraidd; gwarchod ein gorffennol neu ddarganfod y byd o’ch cwmpas) a gallwch ymweld am sesiwn bore neu brynhawn. Gall grwpiau hyd at 30 mewn nifer gymryd rhan mewn gweithgaredd thematig, a gall hyd at 2 grŵp fod ar y safle ar yr un pryd. Bydd sesiynau bore neu brynhawn ar gael, dan arweiniad ein cydlynydd. Rhaid archebu pob sesiwn ymlaen llaw.

Ein themâu
Fel rhan o bob gweithgaredd thematig bydd y plant yn mwynhau tri gweithgaredd gwahanol, i’w cyflawni o fewn sesiwn bore neu brynhawn.

Bywyd Fictoraidd: Gwisgwch ddillad Fictoraidd a phrofwch sut beth oedd bywyd mewn ysgol Fictoraidd. Dysgwch am y gwahaniaeth rhwng bwyd a diod y cyfoethogion a’r tlodion a mwynhewch chwarae chwaraeon y gorffennol – dim sôn am i-pad o gwbwl!

Gwarchod ein gorffennol: Bwriwch ati i ddysgu sut ry’n ni’n defnyddio archaeoleg i ddeall mwy am orffennol cyffrous y safle hwn. Ewch i archwilio’r hen adeiladau a’r casgliadau ar y safle a darganfod sut ry’n ni’n gofalu am y waliau a gwarchod ein casgliadau.

Darganfod y byd o’ch cwmpas: Fe gaiff y plant gyfle i edrych o gwmpas ein ffau fawr sydd ar ddangos cyn bwrw ati i wneud ffau fechan eu hunain. Fe fyddan nhw’n darganfod sut i fod yn feddyg coed, i archwilio beth sydd y tu mewn i goeden a dyfalu ei hoed, a rhoi cynnig ar greu celf wyllt.

Faint yw’r gost?
Ymweliadau heb arweinydd
•    Aelodau Grŵp Addysg: Am ddim
•    Ddim yn aelodau: £3.30 y plentyn (£2.30 mynediad grŵp + £1 deunyddiau)

Ymweliadau dan arweiniad
•    Aelodau Grŵp Addysg: Am ddim a £2 y plentyn am y sesiwn
•    Ddim yn aelodau: £4.30 y plentyn (£2.30 mynediad grŵp + £2 ffi tywys)

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn ymaelodi â’r Grŵp Addysg fel ysgol neu grŵp addysgiadol, ewch i’n tudalen ymaelodi i weld y manylion llawn a’r amrywiaeth prisiau.

Sut mae archebu ymweliad?
Os hoffech wybod mwy am yr hyn sydd gennym i’w gynnig neu drafod eich anghenion fel ysgol ar gyfer ymweliad, yna os gwelwch yn dda ffoniwch 01639 636674 neu e-bostiwch aberdulais@nationaltrust.org.uk