Ystafell De’r Hen Ysgoldy

Ystafell De’r Hen Ysgoldy yn Aberdulais

Yn oes Fictoria, roedd yr Hen Ysgoldy yn bwydo’r meddwl. Heddiw, mae’n darparu ar gyfer y corff a’r enaid, gan weini cynnyrch lleol traddodiadol i’r teulu cyfan.

Mae croeso cyfeillgar yn eich disgwyl yn Ystafell De’r Hen Ysgoldy. Mae’n gweini detholiad o fwydydd traddodiadol Cymreig ynghyd ag ambell hen ffefryn.

Mae’n bryd penderfynu...
Y tu mewn i’r ystafell de yn Aberdulais
Mae’n bryd penderfynu...

Boed law neu hindda gallwch giniawa al fresco yn yr haul, neu gwtsio lan gyda phaned ac ymlacio yng nghanol naws hyfryd Yr Hen Ysgoldy. Yna, ar ôl i chi lenwi’ch boliau, beth am fynd am dro o amgylch Gwaith Tun Aberdulais, rhyfeddu at y rhaeadr a dysgu am yr hanes diwydiannol bywiog.

Cofiwch - mae croeso i’ch ffrind pedair coes ymuno â chi pan fyddwch yn ciniawa y tu allan. Gallwch hyd yn oed ei dretio gyda bisgïen ci tra byddwch chi’n mwynhau eich tamaid bach blasus chi.

Mwynhau’r ystafell de
Cwpl a’u ci yn yr ystafell de
Mwynhau’r ystafell de