Ystafell De’r Hen Ysgoldy

Pe gallai adeiladau siarad...gallai’r adeilad hwn adrodd straeon difyr iawn. Mae llawer o bobl wedi pasio trwy’r drysau dros gyfnod o rhyw 180 o flynyddoedd, ac am nifer o resymau gwahanol. Y dyddiau hyn, cewch groeso cynnes Cymreig a dewis o ddanteithion blasus i’w bwyta.

Ystafell De’r Hen Ysgoldy yn Aberdulais

Ystafell De’r Hen Ysgoldy

Eisteddwch yn ôl, mwynhewch naws hyfryd y lle ac ymlaciwch gyda phaned a sleisen o deisen.

Yr Hen Ysgoldy yn Aberdulais

Pam “Yr Hen Ysgoldy”?

Ydych chi erioed wedi meddwl sut y cafodd Yr Hen Ysgoldy ei enw?