Awgrymiadau ar gyfer y Nadolig

Bydd rhwybeth at ddant pawb yma dros y Dolig.

Stori’r Nadolig yn Nhŷ Newton 
Erioed wedi ystyried sut roedd Nadolig yr Edwardiaid? Yn Nhŷ Newton, byddai Arglwydd y plasty wedi rhoi pâr o ddrofers hir (long johns yn Saesneg) i’w weision fel rhodd. Dychmygwch gael dillad isaf gan eich rheolwr fel anrheg Nadolig!
  
Dewch mewn i dwymo – mae croeso cynnes i chi yma wrth i ni ddathlu Nadolig y gorffennol yn Nhŷ Newton. Dysgwch sut byddai’r gweision yn paratoi ar gyfer y dathliadau yn yr islawr a sut byddai’r bonedd yn dathlu Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig a Gŵyl San Steffan. Mae Teithiau Tywys o’r Tŷ yn rhedeg drwy’r dydd yn ystod oriau agor. 

Gweithdai crefft y Nadolig

Bob dydd Llun i ddydd Iau o 14 Tachwedd i 15 Rhagfyr   Dewch i fod yn greadigol gyda’n harbenigwr crefftau yn Nhŷ Newton dros yr ŵyl. Gwnewch rywbeth prydferth i addurno’ch cartref ar gyfer y Nadolig, neu rhowch rhodd wedi’i wneud â llaw i un o’ch anwyliaid fel symbol o’ch cariad. 

Rhaid cadw lle ymlaen llaw oherwydd dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael. Ffoniwch 01558 824512 i gadw lle.


Ffair Nadolig Draddodiadol Llandeilo yn Ninefwr. 26 a 27 Tachwedd

Dyma ein digwyddiad blynyddol mwyaf a bydd yn well nag erioed eleni. Plasty a chlos yn llawn danteithion blasus a rhoddion arbennig. Mwynhewch gorau a bandiau yn y babell gerddoriaeth a bwytewch lond eich bol yn y clos prysur. Da chi, peidiwch â cholli’r adloniant Nadoligaidd yn Nhŷ Newton.
Bydd Siôn Corn ei hun yn ei groto ar y ddau ddiwrnod, a bydd gwin cynnes a mins peis ar gael am ddim i bawb.

Dewch o hyd i rodd hyfryd lleol yn ein Ffair Nadolig – diwrnod gwych i bawb.
Mae cyfleuster parcio a theithio am ddim ar gael o Home Farm. Prisiau mynediad arferol ar gyfer y Ffair.

Saffari’r Gaeaf. 20, 22, 27, 29 Rhagfyr
Bant â’r cart! Mae lle i bawb ar y trelar ar gyfer saffari gaeafol o amgylch ein parcdir prydferth, sy’n Warchodfa Natur Genedlaethol.
 

Carolau Cymunedol 22 Rhagfyr 6pm
Rydyn ni wrth ein boddau o fod yn rhan o gymuned leol Llandeilo, a dyma’n ffordd ni o ddweud diolch am eich holl gefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae ein digwyddiad Carolau Cymunedol yn ddiwrnod o sbort Nadoligaidd i bawb, cyfle i ddod at ein gilydd o amgylch y piano a chanu rhai o’n hoff ganeuon Nadolig. Rydyn ni’n gwneud hyn bob blwyddyn ac mae croeso cynnes i bawb.

Ysgrifennu llythyr at Siôn Corn
Oeddech chi’n gwybod bod Siôn Corn yn dwlu ar Ddinefwr a Thŷ Newton? Yn wir, mae’n galw draw yn ein Ffair Nadolig Edwardaidd bob blwyddyn i siarad â’r holl fechgyn a marched bach sy’n dod i fwynhau’r holl hwyl. Y mis Rhagfyr hwn, rydyn ni’n rhoi cyfle i blant (a’r oedolion) ysgrifennu’n uniongyrchol at Siôn Corn. Gwnawn yn siŵr ei fod yn cael eich llythyr.


Taith Gerdded y Ceidwad ar Ŵyl San Steffan 
Nawr yw’r amser i daclo’r holl dwrci ‘na a gafodd ei fwyta dros y Dolig. Ymunwch â’n Ceidwad am daith gerdded draddodiadol ar Ŵyl San Steffan. Bydd gwydraid o win cynnes ar gael os nad ydych chi wedi cael digon yn barod. Tua 1 awr o hyd.
Dechrau am 2pm o’r Ganolfan Gwybodaeth Ymwelwyr.