Ysbyty Ifan

Edrych dros Ysbyty Ifan, gerllaw Betws y Coed, Conwy
Ysbyty Ifan

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Ysbyty Ifan

Ein gwaith

Ffermio
Pentref Ysbyty Ifan, Eryri

Ysbyty Ifan – ein hystâd amaethyddol fwyaf 

Dewch i ddysgu am ein hystâd amaethyddol fwyaf; am y modd y daeth i’n dwylo dros 60 mlynedd yn ôl, a sut ydym yn ei gwarchod ac yn gofalu amdani heddiw.

Gweithio gydag ein tenantiaid

Ysbyty Ifan

Hanes

Pentref Ysbyty Ifan a thir fferm, Eryri

Pererinion ac Ysbeilwyr yn Ysbyty Ifan 

Dysgwch fwy am sut y cafodd Ysbyty Ifan ei enw ac am ei hanes difyr sy’n llawn marchogion, pererinion ac ysbeilwyr.

Ysbyty Ifan

Lleoedd i aros

Gwernouau cottage on the Ysbyty Estate

Arhoswch â ni yn Eryri  

Mae Eryri’n enwog am ei golygfeydd mynydd dramatig gyda llynnoedd niferus a chopaon creigiog, aruthrol. Ond mae Gogledd Cymru hefyd yn cynnig cefn gwlad sy’n rhyfeddol o amrywiol, o harddwch Dyffryn Conwy i heddwch Ynys Môn. Gall un o’n bythynnod gwyliau gynnig canolfan berffaith ar gyfer darganfod y rhan arbennig hon o Gymru.