Ysbyty Ifan

Edrych dros Ysbyty Ifan, gerllaw Betws y Coed, Conwy

Important notice -

We’re reopening our countryside space from 9 November. Under Welsh Government legislation, our places are only open to Wales residents and to groups of four or less (excluding children below 11) unless they are in the same household.

Ysbyty Ifan

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Ysbyty Ifan

Ein gwaith

Ffermio
Pentref Ysbyty Ifan, Eryri

Ysbyty Ifan – ein hystâd amaethyddol fwyaf 

Dewch i ddysgu am ein hystâd amaethyddol fwyaf; am y modd y daeth i’n dwylo dros 60 mlynedd yn ôl, a sut ydym yn ei gwarchod ac yn gofalu amdani heddiw.

Gweithio gydag ein tenantiaid

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Ysbyty Ifan

Hanes

Pentref Ysbyty Ifan a thir fferm, Eryri

Pererinion ac Ysbeilwyr yn Ysbyty Ifan 

Dysgwch fwy am sut y cafodd Ysbyty Ifan ei enw ac am ei hanes difyr sy’n llawn marchogion, pererinion ac ysbeilwyr.

Ysbyty Ifan

Lleoedd i aros

Gwernouau cottage on the Ysbyty Estate

Arhoswch â ni yn Eryri  

Mae Eryri’n enwog am ei golygfeydd mynydd dramatig gyda llynnoedd niferus a chopaon creigiog, aruthrol. Ond mae Gogledd Cymru hefyd yn cynnig cefn gwlad sy’n rhyfeddol o amrywiol, o harddwch Dyffryn Conwy i heddwch Ynys Môn. Gall un o’n bythynnod gwyliau gynnig canolfan berffaith ar gyfer darganfod y rhan arbennig hon o Gymru.