Skip to content
Skip to content

Anturiaethau'r Pasg yng Ngardd Bodnant | Easter egg hunt at Bodnant Garden

Dewch draw â’r teulu y gwanwyn hwn i fwynhau byd o antur ar lwybr anturiaethau’r Pasg yng Ngardd Bodnant. | This spring, treat the whole family to a world of adventure at Bodnant Garden on an Easter trail.

  • Booking not needed
  • Admission applies

Dilynwch y llwybr a dewch o hyd i weithgareddau i’r teulu cyfan sydd wedi’u hysbrydoli gan fyd natur. Mae’r llwybr yn agored rhwng 29 Mawrth 2024 – 1 Ebrill 2024, rhwng 9:30yb a 4yp, felly, dewch draw i archwilio’r ardd hardd ym Modnant.Pris bob llwybr yw £3 sy’n cynnwys taflen weithgaredd, clustiau cwningen, a wy siocled neu wy siocled fegan a Rhydd-Rhag* Dewch ar helfa trychfilod mawr o amgylch yr ardd. Mae trychfilod yn bwysig i'r ardd, a Phasg yma chewch ddysgu fwy amdanynt a gwneud pob math o weithgaredd ar hyd y ffordd. Ydych chi’n medru neidio fel sioncyn y gwair neu efallai helpu’r gwenyn i gyrraedd y blodyn ar eich taith? Mae *yn addas i bawb hefo alergeddau llaeth, wyau, glwten, cneuen ddaear a chneuen goed | Make your way along the trail and find nature-inspired activities for the whole family. The trail takes place between 29 March 2024 – 1 April 2024, from 9.30am to 4pm so come along and explore the beautiful garden at Bodnant. Prices are £3 per trail which includes an Easter trail sheet, bunny ears and dairy or vegan and Free From* chocolate egg. Come on a bug hunt around the garden this Easter. Insects are so important to the garden and you can learn more about them and find fun activities along the way. Can you jump like a grasshopper or help the bee to the flower? *Suitable for people with milk, egg, gluten, peanut and tree nut allergies.

Times

Prices

Event ticket prices

Ticket typeTicket category
All yr helfa | per trail£3.00
Check admission prices

The basics

Suitability

Croesawu plant â chyfeilliant | Accompanied children welcome

Meeting point

Casglu'r daflen o'r Canolfan Ymwelwyr | Collect your map from Visitor Reception

What to bring and wear

Helfa awyr agored, felly gwisgo'n addas am y tywydd ar y diwrnod | Outdoor event, wear suitable clothing for the weather on the day

Accessibility

Parcio Bathodyn Glas. Tai bach hygyrch. Llethrau serth, grisiau anwastad a dŵr dwfn a chyflym. Signal ffôn ysbeidiol. Cadeiriau olwyn ar gael. | Blue Badge parking. Accessible toilets. Steep slopes, uneven steps and deep and fast-flowing water. Patchy phone signal. Wheelchairs available.

Other

Mae croeso i gŵn ar dennyn byr o'r ddydd Gwener tan ddydd Sul yn ystod y digwyddiad hwn. | Dogs welcome on short leads in the garden from Friday to Sunday during this event.

Upcoming events

Event

Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol Bodnant National Lottery Open Week 

We're taking part in the National Lottery Open Week to say thank you to National Lottery players for their support. | Rydym yn cymryd rhan yn Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol i ddweud diolch unwaith eto i chwaraewyr am eu cefnogaeth.

Event summary

on
9 Mar to 17 Mar 2024
at
09:30 to 17:00
+ 8 other dates or times
Event

Chwilod yng Ngardd Bodnant | Bugs at Bodnant Garden 

Dewch am antur i chwilio am chwilod yn Ardd Bodnant! | Come on an adventure to discover bugs at Bodnant Garden!

Event summary

on
23 Mar to 7 Apr 2024
at
09:30 to 17:00
+ 15 other dates or times
Event

Dear Future: I Leave This Place For You - Bodnant Garden 

Learn more about how a gift in your will could help us carry out crucial work at Bodnant Garden.

Event summary

on
18 Apr 2024
at
17:30 to 19:30