Skip to content
Skip to content

Teithiau'r ardd ym Mhlas yn Rhiw | Garden walks at Plas yn Rhiw

Dewch i gyfarfod un o'r arddwyr ym Mhlas yn Rhiw am daith o gwmpas yr ardd. | Come and meet one of the gardeners at Plas yn Rhiw for a tour around the garden.

  • Booking not needed
  • Free event (admission applies)

Dewch i Blas yn Rhiw am sgyrsiau difyr a thaith dywys dan arweiniad un o arddwyr gwybodus Plas yn Rhiw. Archwiliwch yr uchafbwyntiau wythnosol yn yr ardd, lle gallwch ryfeddu at y blodau yn blodeuo, gyda’u lliwiau bywiog ym mhob cornel. Dyma gyfle perffaith i ymgolli yn harddwch a llonyddwch yr ardd. Peidiwch â cholli allan ar y profiad unigryw yma i ddysgu ychydig mwy am yr ardd ym Mhlas yn Rhiw.

Ymunwch â ni bob dydd Mercher, dydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul o 1:30pm - 2:00pm.

****

Come to Plas yn Rhiw for talks and a guided tour led by one of the knowledgeable Plas yn Rhiw gardeners. Explore the weekly highlights in the garden, where you can marvel at the flowers in bloom, with their vibrant colours in every corner. This is a perfect opportunity to immerse yourself in the beauty and tranquillity of the gardens. Don't miss out on this unique experience to learn a bit more about the garden at Plas yn Rhiw.

Join us every Wednesday, Thursday, Saturday, and Sunday from 1:30pm - 2:00pm.

Times

Prices

Event ticket prices

This event is free, but normal admission charges apply for the venue.

Check admission prices

The basics

What to bring and wear

This is an outdoor event, dress for the weather.