Llinell amser

01 Jun 14

Matthew Rhys yn ymweld a Llyndy

Daeth Matthew Rhys ar ymweliad i weld sut roedd pethau’n mynd ac i helpu gyda’r cneifio.

01 Sep 14

Y nesaf oedd …Tudur Parry o Garndolbenmaen

Yn wreiddiol o fferm gwartheg cig eidion fel enillodd brofiad da o ffermio defaid a manteisio hefyd ar ei gefndir i gyflwyno Tarw Du Cymreig i’r fferm.

Tudor Parry, a hill farmer who manages Llyndy Isaf farm in Snowdonia

01 Sep 15

Y trydydd ysgolor, Owain Jones o Abersoch

Yn cymryd yr awenau ac yn ymestyn ei waith i Fryn y Bont yn Nantmor, lle mae ffermio cadwraethol sy’n cadw pori’n isel gyda defaid a gwartheg yn gymysg wedi arwain at ddôl gwair llewyrchus.