Skip to content

Hanes Pont Grog Conwy

Tŷ’r tollborth wrth Bont Grog Conwy ar ddiwrnod heulog
Tŷ’r tollborth wrth Bont Grog Conwy | © National Trust Images/Arnhel de Serra

Dewch i weld trysor cudd, pont grog osgeiddig Thomas Telford sy’n croesi afon Conwy a gweld tu allan tŷ ceidwad y tollborth a’r ardd. Cewch weld sut y daeth masnach a theithio â bywyd i Gonwy.

Tŷ’r tollborth yng Nghonwy

Yn yr 1890au roedd teulu o chwech yn byw yn nhŷ’r tollborth, gan gymryd y tollau am y bont 24 awr y dydd saith diwrnod yr wythnos.

Arwydd du gyda llythrennau gwyn yn rhoi manylion y ffioedd am groesi Pont Grog Conwy, Conwy.
Bwrdd ffioedd y doll ar Bont Grog Conwy | © National Trust Images/Arnhel de Serra

Cadwai David a Maria Williams bont Thomas Telford ar agor bob dydd o’r flwyddyn a byddai Maria yn golchi dillad i bobl tref Conwy i wneud rhagor o arian i gynnal y teulu. Datblygodd David ardd lysiau, byddent yn gwerthu unrhyw fwyd oedd dros ben i bobl oedd yn croesi’r bont. Gardd fasnachol gynnar.

Lamp olew gyda stand addurnedig wrth gloc pren, yn sefyll gyda phapur wal llwyd a melyn yn gefndir tu mewn i’r tollborth ym Mhont Grog Conwy, Conwy.
Lamp olew a chloc y tu mewn i dŷ’r tollborth wrth Bont Grog Conwy | © National Trust Images/Arnhel de Serra

Cartref cyfforddus

Heddiw mae tŷ’r tollborth wedi ei ddodrefnu fel y byddai ganrif yn ôl gyda nodweddion fel lampau olew, gwely ffrâm haearn a llestri i’w gweld. Camwch i mewn i weld sut yr oedd bywyd yn nhŷ’r tollborth lle’r oedd angen i’r preswylwyr fod yn cymryd taliadau’r doll 24 awr y dydd.

Gardd Tŷ’r Tollborth

Yn 2013, fe wnaethom uno gyda Bwyd Bendigedig i ail-greu gardd David. Erbyn hyn mae’r grŵp o wirfoddolwyr yn sicrhau bod yr ardd yn llawn o lysiau blasus a pherlysiau aromatig.

Ar eich ymweliad, camwch yn ôl mewn amser i gyfnod pan fyddai David a Maria wedi gofalu am yr ardd eu hunain a mwynhau aroglau’r perlysiau a chasglwch ychydig i’w harogli a’u blasu.

Tyrrau a chadwyni Pont Grog Conwy

Darganfyddwch fwy yn Bont Grog Conwy

Dysgwch pryd mae Pont Grog Conwy ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Clawr llyfr 60 o Adeiladau Rhyfeddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Adeiladau rhyfeddol yng Nghymru 

Mae Pont Grog Conwy yn cael sylw yn y llyfr darluniadol hardd, '60 o Adeiladau Rhyfeddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol', a ysgrifennwyd gan un o’n curaduron arbenigol. Prynwch y llyfr i ddysgu mwy am bum adeilad rhyfeddol yng Nghymru, yn ogystal â strwythurau cyfareddol eraill ledled Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Y Teras Is Rhosod yng Ngardd Bodnant, Gogledd Cymru, llun wedi tynnu cynnar yn Fehefin. Tu ôl, mae'r Teras y Gamlas gyda'i phwll a'r Felin Binnau. Planhigion yn cynnwys rhosod a Aliwm.
Erthygl
Erthygl

Pethau i'w gweld yng Ngardd Bodnant 

Dewch i ymweld â gardd o’r safon uchaf yng Nghymru yng Ngardd Bodnant a mwynhau 80 erw o erddi ffurfiol, coetir a chaeau a chasgliadau botanegol o bob rhan o’r byd.

Castell Penrhyn, Gogledd Cymru, yn yr hydref
Erthygl
Erthygl

Hanes Castell Penrhyn a'r Ardd 

Castell Penrhyn oedd cartref y teulu Pennant, ac fe’i adeiladwyd ar sail elw’r diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru a’r planhigfeydd siwgr yn Jamaica.