Skip to content

Blagur Gerddi Dyffryn

Early blossom at Wallington, Northumberland
Ble Maer Blagur, Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Mae blagur y gwanwyn yn achlysur blynyddol sy’n rhoi’r cyfle i ni gysylltu â harddwch ac ystyr y gwanwyn ar ôl misoedd oerach, tywyllach, cysglyd y gaeaf.

Mae Dyffryn yn gartref i gymaint o wahanol fathau o flagur, ac yn y gwanwyn mae’r ardd gyfan yn ffrwydro â’r blodau bach bendigedig – y lle delfrydol i ddathlu tymor y blagur.

O 1 Mawrth – 31 Mai 2023, bydd Gerddi Dyffryn yn cyflwyno cyfres o ddigwyddiadau i ddathlu dyfodiad y gwanwyn.

Tynnu lluniau o flagur

21 Ebrill – 26 Mai 2023

Rydym wedi dylunio canllaw ar dynnu lluniau yng Ngerddi Dyffryn, yn nodi’r llefydd gorau i dynnu lluniau ar yr adeg hon o’r flwyddyn ac yn rhoi cyngor ac awgrymiadau clyfar i’ch helpu i wella eich sgiliau ffotograffiaeth. Mae ein canllaw yn addas i bawb o bob gallu, a does dim angen camera arnoch chi hyd yn oed – bydd ffôn yn gweithio llawn cystal.

(Cofiwch rannu eich lluniau gyda ni gan ddefnyddio #BleMaerBlagur).

Tynnu lluniau o flagur – dysgwch gan yr arbenigwr

25, 27, 30 Ebrill & 1 Mai

11am, 12pm a 2pm

Os hoffech wthio’ch hun ychydig ymhellach gyda’ch ffotograffiaeth, dewch i’n gweithdai ffotograffiaeth.

Ymunwch â’n ffotograffydd preswyl, Glyn, am sgwrs arbenigol 20 munud o hyd sy’n trafod yr holl hanfodion. Bydd yn eich cyfeirio at y blagur gorau ac y dydd ac yn aros i gwmpas i’ch helpu i ymarfer ac ateb cwestiynau.

Does dim angen camera arnoch i gymryd rhan – mae croeso i chi ddefnyddio ffôn. Bydd y sgwrs wedi’i theilwra i ddiddordebau a gallu’r grŵp, fel y gallwch wneud y mwyaf o’ch ffôn neu gamera – o arbenigwyr i amaturiaid brwd, neu os ydych chi yn syml eisiau tynnu lluniau gwell gyda’ch ffôn.

Taith flagur y tu ôl i’r llenni

11-11:30am, 28 Ebrill 2023

Dewch am daith o’r Berllan Dreftadaeth gyda’n Tyfwr Coed, Rory i weld ardal o Erddi Dyffryn sydd ddim fel arfer ar agor i’r cyhoedd.

Yn 2018 gwnaethom blannu perllan dreftadaeth yn un o’n caeau anghysbell, gan greu bwyd i beillwyr a sicrhau bod mathau Cymreig prinnach o goed afalau a gellyg yn parhau’n rhan o’n treftadaeth naturiol a diwylliannol fyw.

Dewch am daith o’r berllan hon gyda Rory; bydd yn esbonio treftadaeth benodol y rhywogaethau coed ffrwythau a phwysigrwydd y coed hyn i’n gwaith bioamrywiaeth a’n cynlluniau ar gyfer dyfodol y berllan.

Mae’r daith yn para 30 munud gyda chyfle i ofyn cwestiynau ar y diwedd – mae’r digwyddiad am ddim a does dim angen talu unrhyw ffioedd mynediad. (Os hoffech fynd i mewn i’r gerddi ar ôl daith, bydd angen talu’r pris mynediad arferol).

Rydym wrth ein bodd o allu dathlu’r tymor hwn o obaith a harddwch gyda chi yng Ngerddi Dyffryn eleni.

Blossom tree covered in small pink flowers in the Arboretum at Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan
Blossom tree in the Arboretum at Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan | © National Trust
Herbaceous Border in summer, Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan

Darganfyddwch fwy yng Ngerddi Dyffryn

Dysgwch pryd mae Gerddi Dyffryn ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Family days out at Dyffryn Gardens in the winter
Erthygl
Erthygl

Diwrnodau i’r teulu yng Ngerddi Dyffryn 

Darganfyddwch pam fod Gerddi Dyffryn yn lle gwych am ddiwrnod allan i’r teulu gyda’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gynllunio eich ymweliad.