Skip to content
Cymru

Glan Faenol

Discover the seasonal splendour on the many paths that take you through various woodlands, parkland and up close to the Menai Strait. | Darganfyddwch yr ysblander tymhorol ar y llu o lwybrau sy’n mynd â chi drwy’r gwahanol goetiroedd, parcdir ac yn agos at Afon Menai.

Glan Faenol, Pentir, Bangor, Gwynedd, LL57 4BP

Golygfa ar draws Afon Menai i Blas Newydd o Lan Faenol, Ynys Môn, Cymru.

Cynllunio eich ymweliad

Ymwelydd yn mynd â'i gi am dro ar yr arfordir
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Ynys Môn gyda'ch ci 

O draethau sy’n croesawu cŵn a llwybrau arfordirol, i goetiroedd a gerddi, mae digonedd o leoedd i ymweld â nhw gyda’ch ci yn Ynys Môn.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.