Skip to content

Gŵyr

Y machlud dros Fae Rhosili ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru
Bae Rhosili ym Mhenrhyn Gŵyr | © National Trust Images/Chris Lacey

Darganfyddwch Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ddynodedig gyntaf y DU. Mae Penrhyn Gŵyr yn Ne Cymru yn dirwedd hyfryd o amrywiol gyda thraethau euraidd, morfa heli a chefn gwlad sy’n fwrlwm o fywyd gwyllt.

Pethau i'w gweld a'u gwneud yng Ngŵyr

Ymwelydd ifanc mewn crys-T oren yn hedfan barcud ar y traeth yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr
Hedfan barcud ar y traeth yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr | © National Trust Images/Chris Lacey
Arfordiroedd a thraethau Penrhyn Gŵyr
Dysgwch fwy am bethau i’w gweld a’u gwneud ar ymweliad â Phenrhyn Gŵyr yn Ne Cymru, o nofio a chestyll tywod ym Mae Rhosili i heicio o gwmpas Twyni Penmaen a Nicholaston.Darganfyddwch arfordiroedd a thraethau Gŵyr
Ymweld â Rhosili ac Arfordir De Gŵyr
Ardal arbennig ar gyfer cerdded yr arfordir, gwneud campau dŵr a gwylio bywyd gwyllt. Gyda 3 milltir o dywod, mae digon o le i’r teulu cyfan chwarae yn y tywod neu hedfan barcud.Cynllunio eich ymweliad i Rosili ac Arfordir De Gŵyr
Cwm Ivy ar arfordir Gogledd Gŵyr
Mae dwy guddfan adar ar gael – cuddfan Cheriton a chuddfan Monterey, y naill ochr i forfa heli Cwm Ivy, sydd hefyd yn ffurfio rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol ehangach Whitffordd.Cynllunio eich ymweliad i Gwm Ivy

Ein gwaith yn Gŵyr

Grŵp o oedolion ifanc yn cerdded drwy gae blodau haf yn yr haf, gyda’r môr yn y cefndir
Ymwelwyr yn mwynhau’r arddangosfa drawiadol o flodau haul yn Rhosili, De Gŵyr | © National Trust Images/Chris Lacey
Ein gwaith yn Rhosili
Mae Rhosili wedi ffynnu dros y blynyddoedd diwethaf diolch i’n harferion ffermio ecogyfeillgar. Drwy blannu cnydau âr traddodiadol a dolydd blodau gwyllt, rydym wedi helpu i wella bioamrywiaeth a chreu ffynonellau bwyd i wenyn, pili-palod a heidiau o adar gaeafu.Dysgwch mwy am ein gwaith
Ein gwaith yng Nghwm Ivy
Mae cors Cwm Ivy ar arfordir Gogledd Gŵyr yn forfa heli sy’n fwrlwm o fywyd gwyllt. Mae’n cefnogi ecosystem ffyniannus o falwod pitw prin i nadroedd y glaswellt, dyfrgwn ac ystlumod. Dysgwch fwy am ein gwaith yn y cynefin arbennig hwn ger twyni Whitffordd.Dysgwch mwy am Gwm Ivy

Lleoedd i aros yn Gŵyr

Exterior of The Old Rectory, West Gower, Swansea
The old rectory in Rhosili | © National Trust Images / Mike Henton
Bythynnod gwyliau De Cymru
O fythynnod glan y môr gyda golygfeydd godidog i gaban tawel yng nghanol y coedwig, mae gyda ni amrywiaeth o bythynnod gwyliau yng Ngŵyr.Ffeindiwch fwthyn yn De Cymru
Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Golygfa dros glogfeini Pennard yng Ngŵyr, Cymru
Lle
Lle

Pennard, Pwll Du a Dyffryn Llandeilo Ferwallt 

Cyfoeth o dreftadaeth ddiwydiannol, ogofau, coetir hynafol a rhywogaethau prin.

Swansea

Yn hollol agored heddiw
Yr olygfa o Fae’r Tri Chlogwyn o gyffiniau Penmaen gyda rhostir yn y blaendir, ar Benrhyn Gŵyr, De Cymru
Lle
Lle

Twyni Penmaen a Nicholaston 

Archaeoleg, twyni cennog, a bae clodwiw’r Tri Chlogwyn.

Swansea

Yn hollol agored heddiw
Enfys dros Rhosili
Lle
Lle

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Golygfeydd godidog, trawiadol ym mhenrhyn Gŵyr.

Rhosili, Swansea

Yn hollol agored heddiw
View from the top of Cwm Ivy Tor at Whiteford Burrows, Swansea.
Lle
Lle

Whitffordd a Gogledd Gŵyr 

Arfordir tawel gogledd Gŵyr, gyda morfa heli a thwyni eang.

Swansea

Yn hollol agored heddiw