Skip to content
Cymru

Hafod Estate

One of the finest examples of a Picturesque landscape in Europe | Un o’r enghreifftiau gorau o dirwedd pictiwresg yn Ewrop

Hafod Estate, Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6DX

Ymwelydd ger Cofgolofn Bedford yn Hafod Ceredigion

Rhybudd pwysig

Forestry works ongoing at Hafod from 11 March – 23 May; Footpath diversions in place | Gwaith coedwigaeth yn Hafod 11 Mawrth - 23 Mai; Gwyriad i'r llwybrau mewn lle.

Cynllunio eich ymweliad

PDF
PDF

Map o'r teithiau cerdded 

Gyda dros wyth milltir o lwybrau yn Hafod, edrychwch ar ein map o flaen llaw i gynllunio eich ymweliad. Nodwch os gwelwch yn dda fod Lefel Lampwll yn parhau ar gau.

Ymwelydd yn cerdded heibio arced gothig Ystad Hafod, Ceredigion
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Ystad Hafod 

Mae Hafod yn un o'r enghreifftiau gorau o dirwedd steil pictiwresg o'r ddeunawfed ganrif. Darganfyddwch lwybrau cerdded, bywyd gwyllt a natur o fewn tirwedd garw canolbarth Cymru.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.