Skip to content

Meysydd parcio arfordirol a chefn gwlad yng Nghymru

Golygfa ar draws traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn, tuag at gefnen o laswellt sy’n cyrraedd at y traeth, a bryniau niwlog yn y pellter.
Traeth Llanbedrog yn yr haf | © National Trust Images/James Dobson

Darganfyddwch rai o feysydd parcio arfordirol a chefn gwlad llai o faint, mwy anghysbell yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

Bannau Brycheiniog

 • Cwm Gwdi
  LD3 8LE

Ceredigion

 • Mwnt
  SA43 1QH
 • Penbryn
  SA44 6QL

Sir Fynwy

 • Ysgyryd Fawr
  NP7 8AP

Pen Llŷn

 • Carreg, ger Porthor
  LL53 8LH
 • Mynydd Mawr, Uwchmynydd
  LL53 8DD
 • Uwchmynydd
  LL53 8DD

Sir Benfro

 • Llynnoedd Bosherston
  SA71 5DR
 • De Aber Llydan
  SA71 5DR
 • Coedwig Parc y Porth
  SA71 5DE
 • Traeth Marloes
  SA62 3BH
 • Martin's Haven
  SA62 3BJ
 • Porth Clais
  SA62 6RR
 • Cei Stagbwll
  SA71 5LS

Eryri

 • Cregennan
  LL39 1LX
 • Nantmor
  LL55 4YG

Gŵyr

 • Pennard
  SA3 2DH
 • Rhosili
  SA3 1PR
Small girl running between conical topiary hedges in the Cherry Garden at Ham House

Ble fydd eich ymweliad nesaf?

Darganfyddwch lawer o erddi, tai hanesyddol, diwrnodau allan ar yr arfordir a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Daffodils in the park at Penrhyn Castle and Garden on a sunny day in Gwynedd, Wales
Ardal
Ardal

Cymru 

Darganfyddwch gestyll tylwyth teg, gerddi godidog a thirwedd Geltaidd wyllt sy’n drysorfa o chwedlau ar eich ymweliad â Chymru.

Walkers admire the view across Llyn Ogwen to the Cwm Idwal Valley on a sunny day, with a body of water visible in the valley and mountains in the distance

Cefn gwlad a choetir yng Nghymru 

Darganfyddwch ddyffrynnoedd dramatig a phrydferth, coetiroedd hynafol a llwybrau glan afon, neu anturiwch ar fynyddoedd gwyllt Cymru ac ymweld â rhai o gopaon mwyaf eiconig y wlad.

Golygfan y Canmlwyddiant, Dinas Oleu, Cymru

Arfordiroedd a thraethau yng Nghymru 

Darganfyddwch 157 milltir o arfordir Cymru sy’n cael ei ddiogelu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, o draethau euraidd eang i glogwyni geirwon

Wooden building in the car park at Kynance Cove at Lizard Peninsula, Cornwall
Erthygl
Erthygl

Meysydd parcio arfordirol a chefn gwlad anghysbell 

Crwydrwch ychydig ymhellach i ddod o hyd i rai o feysydd parcio llai o faint, mwy anghysbell yr Ymddiriedolaeth, sydd wedi’u rhestru yma yn ôl rhanbarth neu wlad, gyda chodau post. Saesneg yn unig.