Skip to content
Prosiect

Prosiect ail-doi Plas yn Rhiw

Tŷ a gardd ym Mhlas yn Rhiw ar ddiwrnod braf gyda’r bae yn y cefndir
Tŷ a gardd ym Mhlas yn Rhiw ar ddiwrnod braf gyda’r bae yn y cefndir | © National Trist Images/Malcolm Davies

Ein gwaith ym Mhlas yn Rhiw

Prosiect ail-doi

Yn 2023, fe wnaethom y penderfyniad i gau Plas yn Rhiw fis ynghynt na’r arfer er mwyn cychwyn ar brosiect adnewyddu sylweddol. Y prif ffocws fu'r prosiect ail-doi, a oedd yn cynnwys ailosod 4830 o lechi. Yn ogystal â’r prosiect toi, achubwyd ar y cyfle i wneud tasgau cynnal a chadw hanfodol megis atgyweirio a phaentio’r ffenestri ac ailosod unrhyw rai sy’n dirywio. Fodd bynnag, fel sy’n digwydd yn aml gyda phrosiectau mor fawr, rydym wedi wynebu heriau ar hyd y ffordd, gan gynnwys tywydd garw a lesteiriodd ein cynnydd.

Un dasg arbennig o anodd oedd adleoli ein poblogaeth gwenyn annwyl i sicrhau eu diogelwch yn ystod y gwaith adnewyddu.

Datgelodd arolygon pellach a gynhaliwyd yn ystod y broses adnewyddu'r angen am waith adfer sylweddol ar y gwaith coed a'r grisiau. O ganlyniad, bydd y tŷ yn parhau ar gau trwy gydol y gwanwyn.

Er y gall y prif dŷ fod yn cael ei adnewyddu, mae'r ardd a'r ystafell de yn parhau i fod ar agor i ymwelwyr. Mae’r golygfeydd godidog sydd wedi swyno cenedlaethau mor hudolus ag erioed, gan ddarparu’r cefndir perffaith ar gyfer mynd am dro hamddenol, mwynhau danteithion blasus a chael sgwrs gyda thîm Plas yn Rhiw.

Yn ystod y cyfnod cau hwn, byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Byddwn yn rhannu adroddiadau cynnydd, cipolwg tu ôl i'r llenni, ac efallai hyd yn oed ychydig o bethau annisgwyl ar hyd y ffordd.

Ymwelydd yn eistedd ar fainc ar feranda Plas yn Rhiw, Gwynedd

Darganfod mwy ym Mhlas yn Rhiw

Darganfod sut i gyrraedd Plas yn Rhiw, ble i barcio, pethau i'w gweld a'u gwneud, a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Gardd lliwgar Plas yn Rhiw
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd ym Mhlas yn Rhiw 

Mae gan yr ardd ym Mhlas yn Rhiw lawer i'w gynnig trwy'r tymhorau, o'r eirlysiau sionc i berllan o ffrwythau a blodau hyfryd.

Tu mewn i’r Gegin ym Mhlas yn Rhiw, Gwynedd. Mae hambwrdd brecwast, tebot a chwpanau ar fwrdd pren y gegin. Mae lle tân carreg a stôf ynddo, ac mae hors ddillad yn sefyll o’i flaen.
Erthygl
Erthygl

Hanes Plas yn Rhiw 

Dysgwch ragor am gyn-breswylwyr Plas yn Rhiw, o'r teulu Lewis oedd yn disgyn o Frenin Powys yn y nawfed ganrif, i'r chwiorydd Keating a'i hadferodd yn 1939.