Skip to content
Prosiect

Prosiect ail-doi Plas yn Rhiw

Tŷ a gardd ym Mhlas yn Rhiw ar ddiwrnod braf gyda’r bae yn y cefndir
Tŷ a gardd ym Mhlas yn Rhiw ar ddiwrnod braf gyda’r bae yn y cefndir | © National Trist Images/Malcolm Davies

Ymwelwch â Phlas yn Rhiw a helpwch ni i warchod ein to drwy arwyddo llechen.

Arwyddwch lechen i Blas yn Rhiw

Dewch yn ran o wead Plas yn Rhiw haf yma a helpwch ni i atgyweirio ein to sy'n gollwng. Rydym yn eich gwahodd i adael eich marc ar yr adeilad hanesyddol yma am y 100 mlynedd nesaf drwy arwyddo un o'n llechi to newydd.

Prosiect ail-doi

Fel elusen cadwraeth, rydym yn ymroddedig i ofalu am leoliadau arbennig fel y plasdy lledrithiol yma. Yn anffodus mae cyflwr y to wedi dirywio gyda dŵr yn treiddio i mewn i’r adeilad yn rheolaidd gan fygwth cyflwr y tŷ a’r casgliad amhrisiadwy o eiddo'r chwiorydd Keating.

Felly, yn yr hydref mi fyddem yn cychwyn ar brosiect i adnewyddu’r to ac rydym yn eich gwahodd i adael eich marc ar Blas yn Rhiw drwy lofnodi un o’r llechi to newydd.

Cyfle prin

Dyma gylfe prin i ddod yn rhan o hanes Plas yn Rhiw. Bydd yr holl elw yn mynd tuag at waith cadwraeth yr adeiladau ym Mhlas yn Rhiw, gan gychwyn efo'n prosiect ail-doi mawr yn y gaeaf. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod y to yn goroesi ar gyfer dyfodol Plas yn Rhiw i'r 22ain ganrif a thu hwnt.

Byddwn yn cau yn gynnar eleni i ddechrau ar y gwaith, ac ein diwrnod agored olaf bydd 24 Medi. Cymerwch olwg ar ein horiau agor yma i arwyddo llechen eich hun a dod yn rhan o hanes.

Ymwelydd yn eistedd ar fainc ar feranda Plas yn Rhiw, Gwynedd

Darganfod mwy ym Mhlas yn Rhiw

Darganfod sut i gyrraedd Plas yn Rhiw, ble i barcio, pethau i'w gweld a'u gwneud, a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Eirlysiau yn yr ardd ym Mhlas yn Rhiw, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd ym Mhlas yn Rhiw 

Mae gan yr ardd ym Mhlas yn Rhiw lawer i'w gynnig trwy'r tymhorau, o'r eirlysiau sionc i berllan o ffrwythau a blodau hyfryd.

Tu mewn i’r Gegin ym Mhlas yn Rhiw, Gwynedd. Mae hambwrdd brecwast, tebot a chwpanau ar fwrdd pren y gegin. Mae lle tân carreg a stôf ynddo, ac mae hors ddillad yn sefyll o’i flaen.
Erthygl
Erthygl

Hanes Plas yn Rhiw 

Dysgwch ragor am gyn-breswylwyr Plas yn Rhiw, o'r teulu Lewis oedd yn disgyn o Frenin Powys yn y nawfed ganrif, i'r chwiorydd Keating a'i hadferodd yn 1939.