Skip to content

Ymweld â’r ardd ym Mhlas yn Rhiw

Gardd lliwgar Plas yn Rhiw
Gardd lliwgar Plas yn Rhiw | © National Trust Images / Annapurna Mellor

Crwydrwch o gwmpas yr ardd organig, yn llawn o blanhigion wedi eu fframio â dros chwarter milltir o wrychoedd pren bocs. Bydd pob tymor yn cynnig rhywbeth gwahanol i chi ei ddarganfod yn yr ardd ym Mhlas yn Rhiw. Dysgwch beth fyddwch chi’n ei weld pan fyddwch yn ymweld.

Plas yn Rhiw yn ei ogoniant
Plas yn Rhiw yn ei ogoniant | © National Trust Images / Annapurna Mellor

Gwanwyn

Mwynhewch y magnolias a’r camellias rhyfeddol, Rhododendron ac asaleas, cennin Pedir, tiwlipau a phob math o drysorau yn y borderi. Yn hwyr yn y gwanwyn cewch arddangosfa wych gan y wisteria sy'n dringo, gan orchuddio'r hen adeiladau.

Tegeirianau

Chwiliwch am y tegeirianau brith cyffredin yn y berllan, clychau'r gog yn y coetir uchaf a briallu ger pwll y felin, golygfa i ryfeddu ati.

Rhododendron

Chwiliwch am y tegeirianau brith cyffredin yn y berllan, clychau'r gog yn y coetir uchaf a briallu ger pwll y felin, golygfa i ryfeddu ati.

Y parcdir a chlychau’r gog ym Mhlas yn Rhiw

Yn y gwanwyn, ymgollwch yn yr arddangosfa ryfeddol o glychau'r gog sy'n garped ar lawr y coetir, a'r briallu melyn llachar.

Bydd y berllan yn dod yn fyw tua diwedd Ebrill a mis Mai, gyda dros 130 o goed yn blodeuo. Bydd y glaswelltir o ddiddordeb hefyd, chwiliwch am y briallu brith cyffredin, pys y ceirw a blodau'r llefrith. Daw'r gog heibio Plas yn Rhiw ac fe'i clywyd ac fe’i gwelwyd yma yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Carped o glychau’r gog yng nghanol llawer o goed llawn o ddail gwyrdd llachar mewn coetir ym Mhlas yn Rhiw, Gwynedd.
Clychau'r gog ym Mhlas yn Rhiw | © National Trust Images/Clwb Camera Dwyfor
Carped o glychau’r gog yng nghanol llawer o goed llawn o ddail gwyrdd llachar mewn coetir ym Mhlas yn Rhiw, Gwynedd.
Clychau’r gog yn y coed ym Mhlas yn Rhiw | © National Trust Images/Clwb Camera Dwyfor

Haf

Crwydrwch trwy fôr o liwiau'r haf yn cynnwys casgliad o dri lliw ar ddeg; y mathau pen mop, les a villosa anarferol. Bydd ffiwsias, rhosod hen ffasiwn a blodau parhaol y borderi yn llenwi'r ardd â lliw ac arogleuon hyfryd.

Jasmin wen

Wrth adael y tŷ, mae'r feranda yn cysgodi jasmin wen hardd, tair abwtilon ashford coch sy'n blodeuo'n barhaus trwy gydol y flwyddyn, a rhes o rosod dringol, heb bigau (zepherine drouhin).

Caeau blodau gwyllt

Bydd y caeau blodau gwyllt yng nghefn y tŷ yn llawn o bryfed. Gwyliwch am wenoliaid a gwenoliaid y bondo yn cario pryfed i'w cywion, neu fwncathod yn troelli uwch ben.

Llun agos o ganghennau coed afalau ym Mhlas yn Rhiw gyda’r coetir yn y cefndir ar Benrhyn Llŷn, Cymru
Coed afalau ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn | © National Trust/Malcolm Davies

Hydref

Mae tair eucryphia urddasol yn tra-arglwyddiaethu ar yr ardd trwy gydol mis Medi, eu blodau gwyn pur yn berwi o wenyn. Mae codau ffrwythau tebyg i chili y Magnolia (campbellii mollicomata) yr un mor atyniadol â'i blodau yn y gwanwyn.

Y berllan

Wrth i'r dyddiau ddechrau byrhau, mae lliwiau fflamgoch y coetir yn gefnlen hardd. Crwydrwch yn ein perllan ac fe welwch ddigonedd o ffrwythau, y cyfan yn gynhenid i Gymru. Chwiliwch am yr afal Enlli enwog.

Gaeaf

Wrth i’r dail ddisgyn, byddwch yn barod i gael eich synnu gan y golygfeydd o’r môr a’r arfordir o’r ardd ym Mhlas yn Rhiw.

Elebwr a llysiau’r blaidd

Bydd yr ardd yn parhau i roi trwy fisoedd llwm y gaeaf, gyda'r pren bocs Nadolig a'r gollen ystwyth yn llenwi'r ardd â'u peraroglau; bydd crafanc-yr-arth, bleidd-dag y gaeaf a choesynnau coch noeth y cwyrosyn coch yn cynnig amrywiaeth o liwiau.

Eirlysiau ym Mhlas yn Rhiw

Yr eirlysiau llachar yw'r arwydd cyntaf bod y gwanwyn ar ei ffordd. Byddant yn garped ar lawr y coetir ac yn llenwi'r ardd, golygfa i ryfeddu ati.

Y tŷ ym Mhlas yn Rhiw, yng nghanol asaleas llachar a dail newydd y gwrychoedd pren bocs, yng Ngwynedd, Cymru.

Darganfyddwch fwy ym Mhlas yn Rhiw

Dysgwch pryd mae Plas yn Rhiw ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Tu mewn i’r Gegin ym Mhlas yn Rhiw, Gwynedd. Mae hambwrdd brecwast, tebot a chwpanau ar fwrdd pren y gegin. Mae lle tân carreg a stôf ynddo, ac mae hors ddillad yn sefyll o’i flaen.
Erthygl
Erthygl

Hanes Plas yn Rhiw 

Dysgwch ragor am gyn-breswylwyr Plas yn Rhiw, o'r teulu Lewis oedd yn disgyn o Frenin Powys yn y nawfed ganrif, i'r chwiorydd Keating a'i hadferodd yn 1939.

Offer ymolchi gan gynnwys hufen dwylo ac eau de cologne Yardley, yn yr Ystafell Wely Felen ym Mhlas yn Rhiw, Pwllheli, Gwynedd.
Erthygl
Erthygl

Pethau i’w gweld a’u gwneud ym Mhlas yn Rhiw 

Dewch i Blas yn Rhiw yng Ngwynedd i ddysgu sut y gwnaeth tenantiaid y gorffennol y tŷ yn gartref cysurus.

Ci ar dennyn yn crwydro eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Phlas yn Rhiw gyda’ch ci 

Mae gan Blas yn Rhiw sgôr o un bawen. Dyma i chi ganllaw i’r hyn y gallwch ei ddisgwyl wrth ddod â’ch ci i Blas yn Rhiw yng Ngwynedd, Cymru.

Y berllan a blannwyd mewn gweirglodd uwch ben y tŷ ym Mhlas yn Rhiw, Gwynedd, Cymru.
Erthygl
Erthygl

Ein gwaith ym Mhlas yn Rhiw 

Darllenwch sut y trawsnewidiwyd cae yn gynefin llawn bywyd gwyllt ym Mhlas yn Rhiw, Gwynedd.