Skip to content
Cymru

Plas yn Rhiw

Delightful manor house with ornamental garden and wonderful views. | Maenordy hyfryd gyda gardd addurniadol a golygfeydd bendigedig.

Rhiw, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8AB

Gardd lliwgar Plas yn Rhiw

Rhybudd pwysig

Oherwydd gwaith adeiladu, bydd y Tŷ ar gau'r gwanwyn hwn. Mae'r ardd a'r ystafell de ar agor fel arfer. | Please note that due to ongoing building work, the House will remain closed this spring. The garden and tearoom will be open as usual.

Cynllunio eich ymweliad

Ci ar dennyn yn crwydro eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Phlas yn Rhiw gyda’ch ci 

Mae gan Blas yn Rhiw sgôr o un bawen. Dyma i chi ganllaw i’r hyn y gallwch ei ddisgwyl wrth ddod â’ch ci i Blas yn Rhiw yng Ngwynedd, Cymru.