Skip to content
Cymru

Porth Dafarch

A sheltered beach on the West side of Anglsey’s Holy island, boasting incredible views towards Llŷn and Eryri (Snowdonia). | Traeth cysgodol ar ochr orllewinol Ynys Gybi, gyda golygfeydd anhygoel i gyfeiriad Llŷn ac Eryri

Porth Dafarch, Sir Fôn, LL65 2LR

Gaeaf ym Mhorth Dafarth

Cynllunio eich ymweliad

Ymwelydd yn mynd â'i gi am dro ar yr arfordir
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Ynys Môn gyda'ch ci 

O draethau sy’n croesawu cŵn a llwybrau arfordirol, i goetiroedd a gerddi, mae digonedd o leoedd i ymweld â nhw gyda’ch ci yn Ynys Môn.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.