Skip to content
Wales

Porthor

Famous for its ‘whistling sands’ and glistening waters.

Porthor, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8LG

Traeth Porthor, Gwynedd, Gogledd Cymru

Rhybudd pwysig

Please note that overnight camping is not permitted at Porthor. Please be considerate of the environment, local residents and our staff and stay at a local campsite. The beach toilets are closed but the toilets on the car park are open.

Cynllunio eich ymweliad

Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Pen Llŷn gyda'ch ci 

Yma yn Llŷn mae gennym ni amrywiaeth o deithiau cerdded i’ch plesio chi a’ch ffrind pedair coes, o draeth perffaith Porthdinllaen i arfordir prydferth Porthor.

Visitors walking in the garden in spring at Belton House, Lincolnshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.