Skip to content
Cymru

Porthor

Famous for its ‘whistling sands’ and glistening waters.

Porthor, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8LG

Traeth Porthor, Gwynedd, Gogledd Cymru

Rhybudd pwysig

Mae parcio cyfyngedig ym Mhorthor ar hyn o bryd oherwydd tir gwlyb. Peidiwch â pharcio ar y gwellt os gwelwch yn dda. | Due to surface water, there is limited parking at Porthor at the moment. Please avoid parking on the grass.

Cynllunio eich ymweliad

Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Pen Llŷn gyda'ch ci 

Yma yn Llŷn mae gennym ni amrywiaeth o deithiau cerdded i’ch plesio chi a’ch ffrind pedair coes, o draeth perffaith Porthdinllaen i arfordir prydferth Porthor.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.