Golygfeydd a bywyd gwyllt ar dir Comin Abergwesyn

Carnedd Oes Efydd ar gopa Drygarn Fawr ar dir Comin Abergwesyn, Powys

Mae tiroedd Comin Abergwesyn yn cynnig ehangder o dirwedd wyllt. Mae yma deithiau cerdded ac olion hynafol diddorol – cewch fwynhau’r cyfan wrth grwydro ar hyd y saith darn o dir comin tawel ac agored.

Dyffrynnoedd a golygfeydd

Mae Abergwesyn yn ardal o dirweddau dramatig sydd heb gael eu sbwylio, lle mae dyffrynnoedd serth yn arwain at diroedd comin agored trawiadol gyda golygfeydd pell ar draws Bannau Brycheiniog, yn cynnwys Pen-y-Fan a Chorn Du.

Mae Dyffryn Irfon yn torri drwy Abergwesyn, gan roi golygfeydd hyfryd o’r cefn gwlad o’i amgylch. Mae’r ceunant hwn yn lle prydferth ar ddiwrnod heulog ac yn fan perffaith i eistedd a chael hoe fach am dipyn. 

Ar ôl dringfa serth, mae’n dda cael cyrraedd Cwm Gwesyn ar ddiwrnod braf. Pan fydd yr afon yn llawn mae’n werth gweld y rhaeadrau a’r pyllau plymio. Byddwch yn siŵr o fod yn falch o’r cyfle i drochi eich traed mewn dŵr oer o’r mynydd ar ôl chwysu’r holl ffordd lan y rhiw.

Copa Cymru

Mae’r tir comin yn ymestyn am 12 milltir o’r dwyrain i’r gorllewin. Pwynt uchaf y comin yw Drygarn Fawr.
Mae’r garnedd enfawr hon o’r Oes Efydd yn arbennig o drawiadol am ei bod ar gopa’r tir comin. Mae’n rhoi awgrym o rai o gyfrinachau’r gorffennol pell ond mae ‘na gyfrolau o hanes yn y cerrig hyn.

Bywyd gwyllt hyfryd

Mae canolbarth Cymru’n adnabyddus am y barcutiaid coch gosgeiddig, sydd i’w gweld yn aml y dyddiau hyn. Mae’r ucheldir hefyd yn gynefin perffaith ar gyfer ehedyddion, corhedyddion y waun, cigfrain a grugieir coch.

Mae grug y rhostir yn creu carped porffor yn yr haf , ac mae’r orgors yn gartref gwerthfawr i amrywiaeth o fywyd gwyllt ac mae’n fan storio carbon pwysig. Ry’n ni’n gweithio i wella cyflwr y gorgorsydd ar y comin ar hyn o bryd.

Gyda chyfuniad o lonyddwch, ehangder, bywyd gwyllt, hanes a golygfeydd gwych mae ymweliad ag Abergwesyn yn ddihangfa yng ngwir ystyr y gair.