Comin Abergwesyn

Golygfa ar hyd nant sy’n llifo trwy dir Comin Abergwesyn, Powys

Mwy am y lle hwn

Comin Abergwesyn

Hanes

Corlan ddefaid garreg yn Nyffryn Dulas Uchaf ar dir comin Abergwesyn, Powys

Darganfyddwch ein hanes hynafol  

Mae miloedd o bobl dros filoedd o flynyddoedd wedi galw Abergwesyn yn gartref. Er ei fod yn anghysbell heddiw, mae gweddillion hen orffennol yn rhoi cipolwg i ni o gyfnod gwahanol iawn.