Comin Abergwesyn

Golygfa ar hyd nant sy’n llifo trwy dir Comin Abergwesyn, Powys

Important notice -

Our car parks and countryside space is open for local use. We encourage everyone to observe social distancing measures.

Comin Abergwesyn

Hanes

Cadwraeth ar waith
Golygfa ar draws Tir Comin Abergwesyn, Cymru, yn ystod gwaith mapio ar y mawnogydd

Prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy (CRhC) Mawndiroedd Cymru 

Am ganrifoedd, roedd mawn yn cael ei ystyried fel adnodd i’w ecsbloetio ar gyfer gwresogi a chompost, ond nawr mae hyn yn newid. Dysgwch sut rydym yn cymryd rhan weithgar i helpu i gyflawni targed y Gweinidogion sef dod â mawndiroedd Cymru o dan reolaeth gynaliadwy erbyn 2020.