Comin Abergwesyn

Golygfa ar hyd nant sy’n llifo trwy dir Comin Abergwesyn, Powys
Comin Abergwesyn

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Comin Abergwesyn

Hanes

Corlan ddefaid garreg yn Nyffryn Dulas Uchaf ar dir comin Abergwesyn, Powys

Darganfyddwch ein hanes hynafol  

Mae miloedd o bobl dros filoedd o flynyddoedd wedi galw Abergwesyn yn gartref. Er ei fod yn anghysbell heddiw, mae gweddillion hen orffennol yn rhoi cipolwg i ni o gyfnod gwahanol iawn.