Comin Abergwesyn

Golygfa ar hyd nant sy’n llifo trwy dir Comin Abergwesyn, Powys
Comin Abergwesyn

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Comin Abergwesyn

Ein gwaith

Cadwraeth ar waith
Golygfa ar draws Tir Comin Abergwesyn, Cymru, yn ystod gwaith mapio ar y mawnogydd

Prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy (CRhC) Mawndiroedd Cymru 

Am ganrifoedd, roedd mawn yn cael ei ystyried fel adnodd i’w ecsbloetio ar gyfer gwresogi a chompost, ond nawr mae hyn yn newid. Dysgwch sut rydym yn cymryd rhan weithgar i helpu i gyflawni targed y Gweinidogion sef dod â mawndiroedd Cymru o dan reolaeth gynaliadwy erbyn 2020.

Comin Abergwesyn

Hanes

Corlan ddefaid garreg yn Nyffryn Dulas Uchaf ar dir comin Abergwesyn, Powys

Darganfyddwch ein hanes hynafol  

Mae miloedd o bobl dros filoedd o flynyddoedd wedi galw Abergwesyn yn gartref. Er ei fod yn anghysbell heddiw, mae gweddillion hen orffennol yn rhoi cipolwg i ni o gyfnod gwahanol iawn.