Comin Abergwesyn

Comin Abergwesyn

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Comin Abergwesyn

Ein gwaith

Cadwraeth ar waith
Golygfa ar draws Tir Comin Abergwesyn, Cymru, yn ystod gwaith mapio ar y mawnogydd

Prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy (CRhC) Mawndiroedd Cymru 

Am ganrifoedd, roedd mawn yn cael ei ystyried fel adnodd i’w ecsbloetio ar gyfer gwresogi a chompost, ond nawr mae hyn yn newid. Dysgwch sut rydym yn cymryd rhan weithgar i helpu i gyflawni targed y Gweinidogion sef dod â mawndiroedd Cymru o dan reolaeth gynaliadwy erbyn 2020.

Comin Abergwesyn

Hanes

Corlan ddefaid garreg yn Nyffryn Dulas Uchaf ar dir comin Abergwesyn, Powys

Darganfyddwch ein hanes hynafol  

Mae miloedd o bobl dros filoedd o flynyddoedd wedi galw Abergwesyn yn gartref. Er ei fod yn anghysbell heddiw, mae gweddillion hen orffennol yn rhoi cipolwg i ni o gyfnod gwahanol iawn.