Adar yng Nhwm Ivy

Morfa a chuddfan adar yng Nghwm Ivy ym Mro Gŵyr

Ers bylchu’r wal fôr mae newidiadau mawr wedi digwydd wrth i Gwm Ivy addasu i’r cyflyrau newydd, hallt. Mae’r llanw dyddiol yn cludo amrywiaeth o faetholion, pysgod a chreaduriaid di-asgwrn-cefn i’r safle, sy’n cynnig gwledd i bob math o adar.

Plu disglair, gwyn, y crëyr bach, a’i gefnder mawr, y crëyr glas, yw’r adar mwyaf amlwg yng Nghwm Ivy.  Maen nhw yma bob dydd, yn sefyll yn aml wrth bwll bas yn disgwyl yn amyneddgar am y pysgod sy’n cael eu gadael yma gan y llanw ar adeg y trai.

Os y’ch chi’n lwcus, mae’n bosib y gwelwch chi fflach drydanol o liw wrth i las y dorlan ruthro heibio neu blymio am ei fwyd.  Mae’n well gan hwn ddŵr cymharol lonydd i hela am bysgod a phryfed y dŵr.

Mae'r gornchwiglen i'w gweld yma gydol y flwyddyn. Gwrandewch am ei chri pîîî-wit hyfryd.  Mae rhai yn nythu yma hefyd ac yn dodwy ar y ddaear ar ymylon y gors.

Cyw cornchwiglen yng Ngwm Ivy
Cyw cornchwiglen yng Ngwm Ivy, Bro Gŵyr
Cyw cornchwiglen yng Ngwm Ivy

Beth am y dyfodol?

Ar bapur, mae Cwm Ivy’n gynefin delfrydol i walch y pysgod.  Mae un neu ddau wedi’u gweld yn galw yma ar eu taith flynyddol yn ôl i Affrica.  Mae llwyfan nythu wedi cael ei godi i weld a allwn ni eu temtio i ddod yma i nythu.  Ar Gors Ddyfi, ger Eglwysfach, y mae'r pâr nythu agosaf a bydd adar ifanc yn gadael i chwilio am le i nythu yn y dyfodol, felly mae ‘na obaith y gwelwn ni’r gweilch yng Nghwm Ivy rhyw ddydd. Rhowch wybod os gwelwch chi rai yma.