Adar yng Nhwm Ivy

Morfa a chuddfan adar yng Nghwm Ivy ym Mro Gŵyr

Mae’r natur llanwol Cwm Ivy yn golygu daw cyflenwad dyddiol o faetholion, pysgod a chreaduriaid di-asgwrn-cefn i’r forfa, sy’n cynnig gwledd i bob math o adar.

Plu disglair, gwyn, y crëyr bach, sy’n golygu mae nhw yw’r adar mwyaf amlwg yng Nghwm Ivy. Mae nhw yma bob dydd, yn sefyll yn aml wrth bwll bas yn disgwyl yn amyneddgar am y pysgod sy’n cael eu gadael yma gan y llanw ar adeg trai, ynghyd a’i cefnder mawr, y crëyr glas.

Os y’ch chi’n lwcus, mae’n bosib y gwelwch fflach drydanol o liw wrth i las y dorlan ruthro heibio neu blymio am ei fwyd. Mae’n well gan hwn ddŵr cymharol lonydd i hela am bysgod a phryfed y dŵr. 

Mae’r gornchwiglen i’w gweld yma gydol y flwyddyn, gwrandewch am ei chri pîîî-wit hyfryd. Mae rhai yn nythu yma hefyd ac yn dodwy ar y ddaear ar ymylon y gors. 

Gwylio adar yng Nghwm Ivy

Mae dwy guddfan adar yng Nghwm Ivy, cuddfan Cheriton a chuddfan Monterey, wedi’i lleoli bob ochr i’r forfa; lle perffaith i fwynhau’r synau a’r olygfa o’r forfa esblygol hon, sydd hefyd yn ran o Warchodfa Natur Genedlaethol Whitffordd.

Cuddfan adar Cwm Ivy
Cuddfan adar yng Nghwm Ivy, Gŵyr
Cuddfan adar Cwm Ivy

Preswylwyr newydd y gaeaf

Gwelir heidiau o ddrudwennod yn chwyrlio drwy’r awyr a’n pigo’r tir. Gwyliwch allan am big gron y gylfinir yn chwilio am fwydod, cregynbysgod neu berdys. 

Heb os – seren y gaeaf yw’r boda tinwyn. Yr aderyn ysglyfaethus prinaf ym Mhrydain, ac yn rywogaeth wedi’i gofrestru ar y rhestr coch. Fel y gylfinir, bydd y boda yn treulio’r haf yn yr ucheldiroedd yn magu, cyn symud i’r iseldir yn ystod misoedd y gaeaf. Fe’i gwelir yn aml yn hela ar y forfa. Lliw llwyd golau gyda ychydig o ddu ar fôn yr adain yw’r gwryw, gyda’r fenyw a’r rhai ifanc yn frown, gyda bôn yr adain yn ddu a chynffon wen. 

Preswylwyr y dyfodol?

Ar bapur, mae Cwm Ivy, morfa heli weithredol, yn awgrymu ei fod yn gynefin delfrydol ar gyfer Gwalch y Pysgod. Rydyn ni wedi eu gweld yn y gorffennol, a ninnau’n gobeithio, rhyw ddiwrnod yn y dyfodol, y byddent yn dechrau bridio yng Nghwm Ivy.

Fideo

Adeiladwch ef, ac fe ddawn

Gwelir Gweilch y Pysgod yn rheolaidd yn yr ardal yn ystod y cyfnod mudo yn y gwanwyn a’r hydref. I annog nythu yng Nghwm Ivy, rydyn ni wedi adeiladu’r platfform yma. Mwynhewch y fideo ohono’n cael ei osod.

Fideo

Ymwelwyr y dyfodol?

Roeddem wrth ein bodd i weld Gwalch ifanc yng Nghwm Ivy fis Medi 2017. A yw hyn yn arwydd y byddent yn dymuno nythu yng Nghwm Ivy yn y dyfodol?