Skip to content
Cwm Ivy, Gogledd Gŵyr, Cymru
Cwm Ivy, Gogledd Gŵyr | © National Trust Images/Corrinne Benbow
Wales

Crwydro Cwm Ivy

Bachwch eich binocwlars a ffwrdd â chi i ddarganfod y forfa heli newydd hon sy’n fwrlwm o fywyd gwyllt. Mae’r llwybr yn pasio dwy guddfan adar ac mae digon o gyfleoedd yma i wylio bywyd gwyllt. Cadwch olwg am ddyfrgwn, glas y dorlan a rhydwyr.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Maes parcio Cwm Ivy (SA3 1DJ). Cyfeirnod grid: SS441933

Cam 1

Gan ddechrau o’r maes parcio (preifat) yng Nghwm Ivy, trowch i’r dde i’r ffordd a dilynwch y lôn (cofiwch roi rhywbeth yn y blwch gonestrwydd).

Cam 2

Cerddwch drwy’r pentref nes cyrraedd gât yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol â’r arwydd ‘Coed Cwm Ivy’ arni.

Cam 3

Ewch trwy’r gât a dilyn y llwybr i lawr yr allt. Mae’n troi i’r dde ac ar eich chwith mae craig Cwm Ivy.

Cam 4

Dilynwch y llwybr wrth iddo wyro i’r dde drwy gât ac i mewn i blanhigfa goed. Byddwch yn pasio Burrows Cottage ar y chwith. Cadwch at y llwybr nes cyrraedd cuddfan adar Monterey ar y dde. Beth am alw i mewn i weld beth welwch chi?

Cuddfan adar Cwm Ivy, Gogledd Gŵyr, Cymru, Cymru.
Cuddfan adar Cwm Ivy, Gogledd Gŵyr | © National Trust Images/James Dobson

Cam 5

O’r fan hon gallwch gario ymlaen at Dwyni Whitffordd neu gerdded yn ôl ar y llwybr at bentref Cwm Ivy a’r maes parcio.

Cam 6

Ychydig cyn i chi gyrraedd y gât yn ôl i’r pentref, ewch i’r chwith a dilynwch y llwybr drwy goedwig llydanddail Cwm Ivy (sy’n cael ei rheoli gan yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt) nes cyrraedd cuddfan adar Cheriton.

Golwg agos ar las y dorlan yn clwydo ar gangen
Golwg agos ar las y dorlan yn clwydo ar gangen. | © National Trust Images/Richard Bradshaw

Cam 7

Wrth i chi adael y guddfan adar, aildroediwch y llwybr yn ôl drwy’r coetir hynafol.

Cam 8

Wrth i chi gyrraedd y pentref, trowch i’r chwith i’r ffordd ac ewch yn ôl i fyny’r allt at y maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio Cwm Ivy (SA3 1DJ). Cyfeirnod grid: SS441933

Map llwybr

Map Crwydro Cwm Ivy
Map Crwydro Cwm Ivy | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Brith y gors yn Welshmoor yng Ngogledd Gŵyr, De Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr pili-pala Gogledd Gŵyr 

Mwynhewch dro hamddenol o gwmpas Welshmoor i ddarganfod cartref brith y gors, y brithribin gwyrdd a’r gwalchwyfyn gwenynaidd ymyl gul.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Gŵyr Golygfa o ben clogwyn o draeth euraidd wedi’i amgylchynu gan fryniau gwyrdd, gyda dau fwthyn gwyn ar ei ymyl
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt 

Darganfyddwch ogofâu, afonydd tanddaearol a choetir hynafol ar y llwybr heriol hwn drwy ddyffryn cudd ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)
Yr olygfa tuag Ynys Weryn, Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded pentir Rhosili 

Ewch am dro ar hyd un o glogwyni enwocaf Cymru, gyda golygfeydd ysgubol o dywod euraidd Rhosili a chreigiau calchfaen geirwon Arfordir De Gŵyr.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.5 (km: 5.6)
Mwynhewch y llwybr rhedeg prydferth hwn o gwmpas traeth Rhosili, Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr Rhedeg Rhosili 

Teimlwch y gwynt yn eich gwallt a’r tywod dan eich traed wrth i chi fwynhau’r llwybr rhedeg prydferth hwn o gwmpas Rhosili.

Gweithgareddau
Rhedeg
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8) to milltiroedd: 0 (km: 0)

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.