Darganfod Porthor

Golygfa o draeth Porthor, Penrhyn Llŷn, Cymru

Mae arfordir Pen Llŷn yn hyfryd, yn hudol ac yn hwyl. Ac mae Porthor yn un o’r lleoedd gorau i fwynhau chwaraeon dŵr fel syrffio, corff-fyrddio a chaiacio.

Y traeth diarffordd yma, gyda’i dywod gwichlyd enwog, yw un o’r traethau mwyaf perffaith yng Nghymru. Cewch eich hudo gan ei harddwch. Dewch i ddarganfod traeth gwych sy’n hwylus ar gyfer y teulu ac ar gyfer ymlacio.

Porthor

Ei enw yn Saesneg yw  “Whistling Sands” oherwydd y sŵn gwichian neu siffrwd sydd i’w glywed wrth gerdded ar y tywod pan fydd y tywydd yn gynnes. Gallwch greu’r sŵn wrth daro’ch traed yn galed, neu eu llithro, ar y tywod sych.

Syrffio

Pan fydd yr amodau’n addas gall Porthor gynnig gwledd i syrffwyr a chorff-fyrddwyr. Ym Morth Neigwl (dolen) y mae’r tonnau’n ymchwyddo fwyaf, ond pan fydd gormod o wynt o’r môr gall Porthor gynnig llecyn godidog a chysgodol i syrffio.

Os ydych chi’n ddigon ffodus, fe welwch chi donnau tiwbaidd, siâp baril, sy’n wych ar gyfer corff-fyrddio. Ond rhaid i chi fod yn ofalus gan fod ambell graig o dan y dŵr.

Cewch gyfle i ddal y don berffaith ar gyfer pob gallu syrffio
Plentyn yn corff fyrddio ar Benrhyn Llŷn, Gwynedd
Cewch gyfle i ddal y don berffaith ar gyfer pob gallu syrffio

Bywyd gwyllt

Mae’n bosib gweld bywyd gwyllt rhyfeddol o gwmpas y traeth hwn. Mae morloi llwyd yn gyffredin oddi ar yr arfordir ac mae siawns go dda y gwelwch nhw, yn enwedig wrth gorff-fyrddio yn y dŵr.

Gallech fod yn ddigon lwcus i weld dolffiniaid hefyd, ac mae’n werth cadw llygad ar agor am adar fel brain coesgoch, llursod, gwylogod, gwylanod coesddu, mulfrain, mulfrain gwyrdd a breision melyn.

Porthladd prysur

Roedd Porthor yn arfer bod yn borthladd prysur, yn mewnforio leim a glo ac yn allforio cynnyrch fferm fel menyn, caws, wyau a da pluog neu ddofednod. Dim ond yn ystod yr haf y mae’r porthladd yn brysur bellach, pan fydd cri’r gwylanod yn gymysg â sŵn pobl yn mwynhau ar y traeth.

Cadwraeth

Mae llawer o’r cloddiau traddodiadol rhwng y caeau wedi cael eu trwsio. Mae’r cloddiau hyn, sydd wedi eu codi o bridd gydag wyneb carreg ar y ddwy ochr, yn creu coridor pwysig ar gyfer bywyd gwyllt yr ardal.

Peidiwch â methu

  • Y tywod sy’n gwichian wrth i chi gerdded ar hyd y traeth
  • Yr odyn galch ar lwybr yr arfordir, ar ran ogleddol y traeth
  • Y pecyn antur bywyd gwyllt, ar gael o’r caban yn ystod y gwanwyn a’r haf
  • Ymlacio ar draeth hyfryd sy’n hwylus i deulu
  • Syrffio gwych dan amodau cywir