Mwy am y lle hwn

Darganfyddwch gildraeth cudd gyda golygfeydd anhygoel

Darganfod Mwnt 

Mwnt – traeth bychan hardd, cudd ar arfordir Ceredigion, ychydig filltiroedd i’r gogledd o ganol tref Aberteifi, sy’n boblogaidd iawn gyda teuluoedd, cerddwyr a gwylwyr dolffiniaid.

Watching dolphins in Cardigan Bay from Foel y Mwnt

Cip ar y dolffiniaid yn Mwnt

Mwnt yw un o’r lleoedd gorau yng Ngheredigion i gael cipolwg ar ddolffiniaid yn nofio, chwarae a bwydo yn y bae islaw. Peidiwch anghofio rhoi’ch binociwlars yn eich bag!

Mwnt

Cymryd rhan

Richard Neale, rheolwr prosiect ymrwymiad arfordirol Cymru, a Peter Hill, ein yMOROLwr yn Nhywyn y Fach, Llŷn

Yn galw MORLINofalwyr 

Mae ein glannau eich hangen CHI! Byddwch yn ddolen yn y gadwyn ddynol o warchodwyr arfordir Cymru