Mwnt beach in the summer is home to dolphins, seals and porpoises

Important notice -

Our car park at Mwnt is open. We may be busy, so we encourage you to visit at quieter times to help us keep everyone safe. We urge everyone to follow Welsh Government Covid-19 Regulations and to visit responsibly.

Mwnt

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Diwrnod braf ar draeth Mwnt, Ceredigion

Darganfod Mwnt 

Mwnt – traeth bychan hardd, cudd ar arfordir Ceredigion, ychydig filltiroedd i’r gogledd o ganol tref Aberteifi, sy’n boblogaidd iawn gyda teuluoedd, cerddwyr a gwylwyr dolffiniaid.

Dolphins spotted from Mwnt, Ceredigion coast

Cip ar y dolffiniaid yn Mwnt

Mwnt yw un o’r lleoedd gorau yng Ngheredigion i gael cipolwg ar ddolffiniaid yn nofio, chwarae a bwydo yn y bae islaw. Peidiwch anghofio rhoi’ch binociwlars yn eich bag!

Mwnt

Lleoedd i aros

Y bwthyn 17eg ganrif yn Llanerchaeron

Bythynnod gwyliau yng Ngheredigion 

Sicrhewch atgof arbennig o’ch ymweliad â Cheredigion yn un o’n bythynnod traddodiadol Cymreig. Mae gyda ni fythynnod rhamantus gerllaw’r afon Aeron a ffermdy wedi ei adnewyddu, ychydig funudau ar droed o lwybr arfordir Ceredigion. Felly, boed hoe ramantus neu antur deuluol ar eich rhestr, mae’r llety gwyliau delfrydol gyda ni ar eich cyfer.