Darganfod Mwnt

Diwrnod braf ar draeth Mwnt, Ceredigion

Mae Mwnt yn hafan i fywyd gwyllt, yn un o’r lleoedd gorau yng Ngheredigion i gael cip ar ddolffiniaid, ac yn llecyn poblogaidd wastad ar gyfer diwrnod mas ar lan y môr. Ar ddyddiau braf o haf, mae teuluoedd yn heidio yma i fwynhau treigl y tonnau a thywod euraid y traeth bach cudd.

Pan ddewch ar eich ymweliad, peidiwch anghofio mynd am dro i ben Foel y Mwnt i fwynhau’r golygfeydd eang dros Fae Ceredigion ac, os byddwch yn ddigon ffodus, i gael cipolwg ar fynyddoedd Eryri draw ar y gorwel. 

Yn aml, mae dolffiniaid i’w gweld yn chwarae yn y bae a Mwnt yw un o’r lleoedd gorau i’w gweld yn gyson, yn ôl trigolion lleol. Bob haf, mae tîm o geidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnal digwyddiadau Gwylio Dolffin i gasglu data er mwyn cynorthwyo yn y gwaith o fonitro’r boblogaeth.

Fe ddewch at y lle ychydig o filltiroedd i’r gogledd o ganol tref Aberteifi, ar arfordir Ceredigion, ar ôl mynd ar hyd y lonydd troellog, gwledig nes cyrraedd y man - a chael gwledd o olygfa ddramatig dros Fae Ceredigion. 

Er mwyn cyrraedd at y traeth mae grisiau sy’n arwain lawr i’r bae bach tywodlyd, cysgodol. Gallwch gyrraedd y traeth hefyd trwy gerdded ar hyd rhannau lleol o Lwybr Arfordir Cymru.

Ymhlith y cyfleusterau ar y safle mae maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, tai bach dan ofal Cyngor Sir Ceredigion a chaban sy’n gwerthu hufen iâ a’r manion bach angenrheidiol ar gyfer diwrnod pleserus ar y traeth.

Peidiwch anghofio
1.    Cael cipolwg ar ddolffiniaid ym Mae Ceredigion
2.    Gweld y machlud godidog o ben Foel y Mwnt
3.    Mwynhau’r golygfeydd dramatig ar hyd y bae tra’n cerdded Llwybr yr Arfordir