Pennard, Pwll Du a Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Pwll Du, Gwyr
Pennard, Pwll Du a Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Upcoming events

Dawn Chorus at Bishopston Valley

Sat 03 Jun 2017
04:30-07:00
A very early start to Wales Nature Week, up with the birds in Bishopston Valley, for a 4-5 mile walk (approx)

Dawn Chorus

Sat 03 Jun 2017
04:30-07:00
A very early start to Wales Nature Week, up with the birds in Bishopston Valley. Approximate 4-5 mile walk.

Mari Lwyd Lantern Parade

Wed 06 Dec 2017
18:30-20:00
Join us lighting up the streets of Pennard with the Mari Lwyd Lantern Parade
Cerdded gyda’r teulu

Teithiau cerdded gorau Gŵyr 

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Pennard, Pwll Du a Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Cymryd rhan

Gwirfoddolwyr yn codi waliau cerrig yn Rhosili

Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr 

Mae pob math o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli yng Ngŵyr. O godi waliau cerrig a chasglu sbwriel, i roi help llaw i ni yn ein digwyddiadau, mae gyda ni rywbeth i bawb.

Pennard, Pwll Du a Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Lleoedd i aros

Golygfa o Fwthyn Gwyliau’r Hen Reithordy yn Rhosili

Beth am wyliau ar benrhyn Gŵyr? 

O fythynnod glan y môr i gaban mewn coedwig, mae gyda ni bedwar bwthyn gwyliau yng Ngŵyr, sydd â lle i rhwng 5 a 7 o bobl i gysgu ynddynt, ac un caban sy’n cysgu 10 person.