Pennard, Pwll Du a Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Pwll Du, Gwyr
Pennard, Pwll Du a Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Upcoming events

Cadbury Easter Egg Hunt at Pennard

Sun 01 Apr 2018
11:00-15:00
Join us at Pennard for the Cadbury Easter Egg Hunt this Easter. Follow the Year of the Sea themed trail along the cliffs, collecting the clues to win your prize!

Big Beach Clean Challenge: Pennard Cliffs / Hunts Bay

Mon 12 Nov 2018
12:00-15:00
Passionate about the coast? Join us on our beach cleaning challenge, tackling a different beach on the Gower coast every month.

Big Beach Clean Challenge: Pwll Du

Mon 10 Dec 2018
12:00-15:00
Passionate about the coast? Join us on our beach cleaning challenge, tackling a different beach on the Gower coast every month.
Cerdded gyda’r teulu

Teithiau cerdded gorau Gŵyr 

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Pennard, Pwll Du a Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Cymryd rhan

Gwirfoddolwyr yn codi waliau cerrig yn Rhosili

Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr 

Mae pob math o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli yng Ngŵyr. O godi waliau cerrig a chasglu sbwriel, i roi help llaw i ni yn ein digwyddiadau, mae gyda ni rywbeth i bawb.

Pennard, Pwll Du a Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Lleoedd i aros

Golygfa o Fwthyn Gwyliau’r Hen Reithordy yn Rhosili

Beth am wyliau ar benrhyn Gŵyr? 

O fythynnod glan y môr i gaban mewn coedwig, mae gyda ni bedwar bwthyn gwyliau yng Ngŵyr, sydd â lle i rhwng 5 a 7 o bobl i gysgu ynddynt, ac un caban sy’n cysgu 10 person.