Pennard, Pwll Du a Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Pwll Du, Gwyr
Pennard, Pwll Du a Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Upcoming events

Cadbury Egg Hunt

Sun 16 Apr 2017
11:00-15:00
Everyone loves a good treasure hunt. Join us for our Cadbury Egg Hunt and follow clues along the cliffs to claim your Cadbury chocolate prize

Dawn Chorus at Bishopston Valley

Sat 03 Jun 2017
04:30-07:00
A very early start to Wales Nature Week, up with the birds in Bishopston Valley, for a 4-5 mile walk (approx)

Dawn Chorus

Sat 03 Jun 2017
04:30-07:00
A very early start to Wales Nature Week, up with the birds in Bishopston Valley. Approximate 4-5 mile walk.

Mari Lwyd Lantern Parade

Wed 06 Dec 2017
18:30-20:00
Join us lighting up the streets of Pennard with the Mari Lwyd Lantern Parade
Cerdded gyda’r teulu

Teithiau cerdded gorau Gŵyr 

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Pennard, Pwll Du a Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Cymryd rhan

Gwirfoddolwyr yn codi waliau cerrig yn Rhosili

Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr 

Mae pob math o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli yng Ngŵyr. O godi waliau cerrig a chasglu sbwriel, i roi help llaw i ni yn ein digwyddiadau, mae gyda ni rywbeth i bawb.

Pennard, Pwll Du a Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Lleoedd i aros

Golygfa o Fwthyn Gwyliau’r Hen Reithordy yn Rhosili

Beth am wyliau ar benrhyn Gŵyr? 

O fythynnod glan y môr i gaban mewn coedwig, mae gyda ni bedwar bwthyn gwyliau yng Ngŵyr, sydd â lle i rhwng 5 a 7 o bobl i gysgu ynddynt, ac un caban sy’n cysgu 10 person.