Porthor

View across the beach at Porthor, Llŷn Peninsula

Important notice -

Porthor car park is open. You don’t need to book but parking space is limited. The toilets on the car park are open.

Oak leaves on a branch

Diweddariad pwysig ar ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru 

Mae deddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru ynghylch a Hawliau Tramwy a Mynediad bellach wedi dod i rym. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma. Gwiriwch yn ôl am ddiweddariadau a gwybodaeth am ba lefydd sydd wedi cael eu heffeithio.

Overlooking Porthor beach

Pecynnau Antur 

Benthycwch becyn antur i'r teulu o'n caban. Allwch chi gwblhau'r holl weithgareddau?

Porthor

Digwyddiadau

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Porthor

Hanes

Chwilotwch ychydig mwy

Porthor

Lleoedd i aros

Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Arhoswch gyda ni ar Benrhyn Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.