Porthor

Important notice -

Please note that the beach toilets at Porthor are currently closed. There are toilets available on the car park adjacent to the welcome cabin. Thank you.

Porthor

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Porthor

Hanes

Chwilotwch ychydig mwy

Walk the Wales Coastal Path to Porth Meudwy

Teithiau cerdded arfordirol Llŷn 

Pe bai chi'n lapio'n gynnes ac yn mentro allan mewn tywydd oer, neu'n mynd am dro hamddenol ar ddiwrnod cynnes o haf. Rydych chi'n sicr o deimlo eich bod wedi'ch adfywio a'ch bywiogi gan un o'n teithiau cerdded arfordirol.

Porthor

Lleoedd i aros

Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Arhoswch gyda ni ar Benrhyn Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.