Byncws Cwm Ivy

Byncws Cwm Ivy, Gŵyr

Mae Byncws Cwm Ivy’n cynnig llety hunanddarpar ar gyfer hyd at 10 o bobl mewn lleoliad gwirioneddol unigryw mewn coedwig.

Ynghudd yng nghoedwig a thwyni Gwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Whiteford, gallwch dreulio’ch dyddiau yma yn darganfod arfordir Gogledd Gŵyr ac yna, gyda’r nos, yn eistedd allan o flaen tân agored yn rhostio malws melys neu’n cwtsho tu mewn o flaen y stôf bren.

Mae tair ystafell wely, pedair ystafell ymolchi (un en-suite) a chegin sy’n cynnwys y cwbl sydd ei angen ar gyfer paratoi popeth o baned o de i ginio Nadolig gyda’r holl drimins (oes, mae gwesteion wedi aros yma dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd). Mae digon o gadeiriau esmwyth i 10 o bobl gael eistedd, gwres o dan y llawr, a’r stôf bren holl bwysig!

Ystafell fyw glyd yn y Byncws, Cwm Ivy
Ystafell fyw glyd yn y Byncws, Cwm Ivy
Ystafell fyw glyd yn y Byncws, Cwm Ivy

Ambell waith, os oes mwy na 10 o bobl yn eich grŵp, ry’n ni’n fodlon caniatáu nifer fach o bebyll hefyd, am dâl ychwanegol. Mae cŵn sy’n ymddwyn yn dda yn cael dod hefyd!

Prisiau 2015/6: £140 y noson Llun-Iau, £160 y noson Gwener-Sul. Os yw’r nos Wener a Sadwrn yn barod wedi eu harchebu, mae nos Sul ar gael am hanner pris (*heblaw am ŵyl y banc a gwyliau ysgol).

 
I weld pa ddyddiadau sydd ar gael, ewch at ein blog, drwy glicio yma 
 
I archebu, neu am wybodaeth bellach, ffoniwch 01792 391801 neu anfon e-bost at : kimberley.boland@nationaltrust.org.uk