Skip to content

Croeso i’n gwefan newydd

Llaw yn dal ffôn sydd ar wefan newydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Darganfyddwch wefan newydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol | © National Trust Images/James Dobson

Mae’n bosib y sylwch ar rai newidiadau i’n gwefan. Dysgwch am y gwelliannau rydym yn eu gwneud a ffeindiwch atebion i rai cwestiynau cyffredin.

Rydym yn gwneud gwelliannau hanfodol i’n systemau TG, sy’n golygu na fyddwch yn gallu ymuno, adnewyddu eich aelodaeth na rhoi cyfraniad ar y wefan hyd 23 Ionawr.

Ond, gallwch ddal i ymuno neu roi yn y mannau yr ydym yn gofalu amdanynt. Os hoffech chi adnewyddu eich aelodaeth cyn 23 Ionawr, gallwch ffonio ein Canolfan Gwasanaethau Cefnogwyr ar 0344 800 1895.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a diolch i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth.

Cwestiynau cyffredin

Cysylltwch â ni

E-bost

Cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaeth Cefnogwyr dros e-bost.

enquiries@nationaltrust.org.uk

Ffôn

Ffoniwch ein Canolfan Gwasanaeth Cefnogwyr (cyfraddau galw lleol).

0344 800 1895
Visitors walking in the garden in spring at Belton House, Lincolnshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Member of reception staff holding out map of property for a visitor at Hardwick, Derbyshire

Canolfan gymorth 

Dewch o hyd i wybodaeth am ddod yn aelod, ymweld, gwirfoddoli neu wneud rhodd. (Saesneg yn unig)

Visitors at Red House, Kent
Erthygl
Erthygl

Darganfyddwch ap yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Lawrlwythwch ap yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer ffonau symudol a thabledi i ddatgloi byd newydd o ddarganfyddiadau, gyda gwybodaeth am fwy na 500 o lefydd arbennig ledled y DU. (Saesneg yn unig)

Teulu yn yr ardd furiog ym Mharc Attingham
Erthygl
Erthygl

Cwestiynau cyffredin am ymweld ac archebu 

Dewch o hyd i atebion i rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin am ymweld a defnyddio’r system archebu, yn ogystal â phryderon sy’n bodoli o hyd ynghylch mesurau coronafeirws.