Skip to content

Croeso i’n gwefan newydd

Pâr o ddwylo’n dal dyfais llechen, yn pori gwefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Porwch wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar eich dyfais llechen | © National Trust Images/James Dobson

Mae’n bosib y sylwch ar rai newidiadau i’n gwefan. Dysgwch am y gwelliannau rydym yn eu gwneud a ffeindiwch atebion i rai cwestiynau cyffredin.

Rydym yn gwneud gwelliannau hanfodol i’n systemau TG, sy’n golygu na fyddwch yn gallu ymuno, adnewyddu eich aelodaeth na rhoi cyfraniad ar y wefan hyd 23 Ionawr.

Ond, gallwch ddal i ymuno neu roi yn y mannau yr ydym yn gofalu amdanynt. Os hoffech chi adnewyddu eich aelodaeth cyn 23 Ionawr, gallwch ffonio ein Canolfan Gwasanaethau Cefnogwyr ar 0344 800 1895.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a diolch i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth.

Cwestiynau cyffredin

Cysylltwch â ni

E-bost

Cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaeth Cefnogwyr dros e-bost.

enquiries@nationaltrust.org.uk

Ffôn

Ffoniwch ein Canolfan Gwasanaeth Cefnogwyr (cyfraddau galw lleol).

0344 800 1895
Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Several people stand together looking at a map with fenland behind them

Canolfan gymorth 

Dewch o hyd i wybodaeth am ddod yn aelod, ymweld, gwirfoddoli neu wneud rhodd. (Saesneg yn unig)

My Account dashboard on a mobile phone, showing three main options: 'My account details', 'My memberships' and 'Contact preferences'
Erthygl
Erthygl

Fy Nghyfrif 

Rydym wedi gwrando ar eich adborth am fod eisiau mwy o hyblygrwydd o ran eich dewisiadau aelodaeth, felly rydym wedi creu Fy Nghyfrif. Dysgwch sut i gofrestru, gwneud newidiadau i’ch aelodaeth a dewis sut yr ydych am gael clywed gennym.

Visitors at Red House, Kent
Erthygl
Erthygl

Darganfyddwch ap yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Lawrlwythwch ap yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer ffonau symudol a thabledi i ddatgloi byd newydd o ddarganfyddiadau, gyda gwybodaeth am fwy na 500 o lefydd arbennig ledled y DU. (Saesneg yn unig)

Teulu yn yr ardd furiog ym Mharc Attingham
Erthygl
Erthygl

Cwestiynau cyffredin am ymweld ac archebu 

Dewch o hyd i atebion i rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin am ymweld a defnyddio’r system archebu, yn ogystal â phryderon sy’n bodoli o hyd ynghylch mesurau coronafeirws.