Skip to content

Gweithgareddau yn yr awyr agored yn Erddig

Tri o bobl yn rhedeg drwy’r parcdir.
Mae parkrun Erddig yn ffordd wych o fwynhau’r ystâd sydd o’ch cwmpas. | © National Trust Images/James Dobson

Gyda gardd ffurfiol a 1,200 erw o barcdir wedi ei dirlunio i’w mwynhau, mae gan Erddig ddigonedd o ddewisiadau i chi fynd allan ac ymgolli yn natur. Rhowch gynnig ar ein gweithgareddau grŵp cyfeillgar, am ddim, gan gynnwys cerdded Nordig a parkrun, neu chwiliwch am lwybr i’w gerdded ar eich cyflymder eich hun.

Gweithgareddau awyr agored am ddim

Gall mynd i’r awyr agored yn Erddig fod yn ffordd wych o gael gwared ar straen a gwella eich llesiant. A does dim rhaid i chi fod yn chwys i gyd i gael budd.

‘It’s not just about taking exercise. Just relaxing and enjoying gardens and the countryside is better than sitting in front of the television or computer.’

– Glyn Smith, Prif Arddwr Erddig

Mae ein holl weithgareddau am ddim. Mae bwced rhoddion ar gyfer y cerdded Nordig a sesiynau Esgidiau Rhedeg Mwdlyd i helpu i brynu offer newydd, ond nid oes gofyn i chi gyfrannu.

Mae’r bwyty yn Erddig ar agor ar ôl ein holl weithgareddau bore sydd wedi eu trefnu, felly gallwch sbwylio eich hun a dod i adnabod ffrindiau newydd.

Cerdded yn Erddig

Os ydych yn chwilio am daith gerdded fer heibio’r Gwpan a’r Soser, nodwedd dŵr o’r 18fed ganrif, neu daith bellach trwy’r coetir a’r gweirgloddiau, mae llwybr addas i bawb yng ngardd ffurfiol Erddig a’r parcdir wedi ei dirlunio.

Ar gyfer pobl sy’n ei chael yn anos symud, mae llwybr heb risiau o gwmpas yr ardd ac mae rhai llwybrau parcdir yn addas i gadeiriau olwyn hefyd.

Tair merch mewn cae glaswelltog yn camu ymlaen i bwyso ar eu polion cerdded, sydd ganddynt ym mhob llaw.
Dysgwch dechnegau syml cerdded Nordig | © National Trust Images/Arnhel de Serra

Cerdded Nordig

Cerdded Nordig yw’r ymarfer i’r corff cyfan gorau i bobl o bob lefel o ffitrwydd. Yn ddiogel a chymdeithasol, mae’n eich helpu i gryfhau cyhyrau heb roi fawr o straen ar gymalau, a gallai helpu i leddfu problemau gwar, ysgwydd a chefn.

Ymunwch â’n harweinwyr teithiau cerdded gwirfoddol ar gyfer y sesiynau iachusol yma ar ddyddiau Mercher a Sadwrn. Croesawir pob gallu – rydym yn darparu polion cerdded Nordig, neu gallwch ddod â rhai eich hun.

Rhedeg yn Erddig

Parkrun Erddig

Wedi ei drefnu a’i arwain gan dîm ymroddedig o wirfoddolwyr, mae parkrun Erddig yn ffordd wych o gychwyn y penwythnos ac edmygu cyffiniau’r ystâd.

Mae Parkrun yn ddigwyddiadau wythnosol, cymunedol 5k am ddim. Fe’u cynhelir bob bore Sadwrn am 9am mewn parciau a mannau agored o gwmpas y byd. Mae’n brofiad cadarnhaol, croesawus a chynhwysol heb unrhyw gyfyngiad amser ac ni fydd unrhyw un yn gorffen yn olaf. Mae croeso i bawb ddod draw, os byddwch yn cerdded, jogio, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Tu allan i’r tŷ y mae’r daith yn cychwyn a gorffen, ac mae’n cynnwys ‘allt Erddig’ sydd newydd ei enwi i herio eich hun ar y ffordd. Croesewir cŵn ar dennyn byr ar ein parkrun.

Os nad ydych yn teimlo fel gwneud y 5k, mae croeso i chi ymuno â ni fel stiward gwirfoddol.

Ewch i’r dudalen we parkrun Erddig

Grŵp rhedeg i ddechreuwyr

Grŵp rhedeg i ddechreuwyr sy’n cael ei gynnal ddwywaith yr wythnos yw Esgidiau Rhedeg Mwdlyd Erddig sy’n cyfarfod bob bore Sadwrn ac ar nos Fercher. Mae’r grŵp yn gefnogol a chroesawus iawn, yn addas i bob gallu, gan gynnwys dechreuwyr llwyr.

Cysylltwch am weithgareddau awyr agored Erddig

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o’n gweithgareddau awyr agored, ffoniwch ni ar 01978 315179 neu anfonwch e-bost at erddig@nationaltrust.org.uk.

Y plasty o’r 18fed ganrif, ar draws y llyn yn Erddig, Cymru

Darganfyddwch fwy yn Erddig

Dysgwch pryd mae Erddig ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Blodau coed ceirios ar ddiwedd y daith gerdded coed yw yn yr ardd yn Erddig
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd Erddig 

O gennin Pedr yn y gwanwyn i 180 o wahanol fathau o afalau yn yr hydref, dysgwch am yr ardd furiog hon o’r 18fed ganrif ai gweithgareddau tymhorol a’r uchafbwyntiau.

1,200 erw o barcdir yn Erddig
Erthygl
Erthygl

Crwydro parcdir Erddig 

Dysgwch beth yw’r prif bethau i’w gweld a’u gwneud wrth ymweld â’r parcdir. O afonydd troellog a nodwedd ddŵr o’r 18fed ganrif i’r llethr dramatig yn arwain at Glawdd Wat.

Ci gyda blew cyrliog yn eistedd ar bentwr o bren wrth ymyl trên lliwgar ac arwydd ‘50 peth’ yn Erddig, Clwyd
Erthygl
Erthygl

Ymweld ag Erddig efo'ch ci 

Mae gan Erddig sgôr o ddwy bawen. Mae Erddig yn cynnig digon o gyfleoedd i rasio, neidio, ffroeni a sblasio i gŵn. Dysgwch am y parth oddi ar dennyn a chyfyngiadau ar fynediad a all effeithio ar eich cynlluniau.

Scarves and a handbag hung on coat pegs
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yn Erddig 

Edrychwch ar y mannau i fwyta a siopa yn Erddig. Mae’r rhan fwyaf yn ein hadeiladau hanesyddol ac mae pob pryniant yn ein helpu i ofalu am Erddig i genedlaethau’r dyfodol ei fwynhau.