Skip to content
Cymru

Bwthyn Ogwen

Outdoor centre nestled between Carneddau and Glyderau | Chanolfan awyr agored yn swatio rhwng y Carneddau a'r Glyderau

Ogwen Cottage, Nant Ffrancon, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LZ

Visitors with rucksacks walking towards Ogwen Cottage on a sunny day, Carneddau and Glyderau, Gwynedd, Wales

Rhybudd pwysig

Ogwen Cottage is currently closed.
Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.