Skip to content
Two people with pushchairs walk under a large oak tree at Penrhyn Castle and Garden
Mwynhewch olygfeydd bendigedig ar lwybr hygyrch Castell Penrhyn a'r Ardd | © Paul Harris
Wales

Llwybr hygyrch yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd

Mae’r llwybr yma yn dangos i chi Castell Penrhyn a’r Ardd a’r golygfeydd arbennig o bob ochr. Mae’r llwybr yn addas ar gyfer ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio.

Cyfanswm y camau: 6

Cyfanswm y camau: 6

Man cychwyn

Maes parcio Castell Penrhyn, grid ref: SH603717

Cam 1

Gadewch y maes parcio drwy’r Ganolfan Groeso a dilynwch y llwybr yn syth ymlaen tuag at y ffordd tarmac. Yma, trowch i’r chwith i ffwrdd o’r castell lle byddwch yn cerdded o dan coetir cymysg bach a elwir yn Lwyn Pisgwydd.

Cam 2

Pan gyrhaeddwch fforch yn y ffordd, ewch i’r dde a dilynwch ffens ffin allanol y tir.

Cam 3

Dilynwch y llwybr gan gofio edrych i fyny tua’r dde i fwynhau golygfeydd o Dŵr y Castell a Charel y Llyfrgell. Byddwch yn mynd heibio’r Llethr Grug i’r dde a’r Glyn ar y chwith.

Cam 4

O’r fan yma, gallwch gael mynediad i’r Ardd Furiog. Mae mynediad hygyrch i’r ddau lefel yn yr ardd drwy’r llwybr tu allan i’r Ardd Furiog. I gyrraedd yr Ardd Orsiog, dilynwch y llwybr i’r chwith. Ar ôl cael cyfle i ddarganfod yr ardd sydd fel jwngwl, dewch yn ôl y ffordd aethoch chi mewn ac ar hyd y llwybr a drwy’r giât rhwng y llwyni ar eich chwith. Crwydrwch drwy’r Teras Top cyn mynd allan drwy’r giât pen arall i’r teras.

The loggia and lily ponds on the Top terrace at Penrhyn Castle and Garden, Gwynedd, North Wales
Yr ardd furiog yn yr haf | © National Trust Images/James Dobson

Cam 5

Trowch i’r chwith ar y llwybr graean a mynd trwy’r Rhodfa Rhododendron. Yn y gwanwyn a’r haf cynnar mae’r rhododendron a’r asaleas yn fôr o liw ac aroglau.

A slow worm at Box Hill, Surrey
Nadroedd defaid | © National Trust Images/A.Wright

Cam 6

Dilynwch y llwybr ymlaen tuag at mynediad cwrt y stablau. O’r fan yma, ewch i’r chwith ar hyd y tarmac yn ôl tuag at lle cychwynnoch chi.

Man gorffen

Penrhyn Castle car park, grid ref: SH603717

Map llwybr

Map of steps, see written article for guidance.
Map llwybr hygyrch Castell Penrhyn | © Penrhyn Castle

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Cysylltwch

You might be interested in

Y gromen fawr uwch ben y Grisiau Crand yng Nghastell Penrhyn gyda ffenestr yn y to a’r gwaith plastr
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell Penrhyn 

Mae tu allan y castell yn cuddio tu mewn a addurnwyd yn oludog a chartref yr oedd gan y teulu Pennant feddwl mawr ohono. Dysgwch am rai o’r ystafelloedd rhyfeddol.

Castell Penrhyn, Gogledd Cymru, yn yr hydref
Erthygl
Erthygl

Hanes Castell Penrhyn a'r Ardd 

Castell Penrhyn oedd cartref y teulu Pennant, ac fe’i adeiladwyd ar sail elw’r diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru a’r planhigfeydd siwgr yn Jamaica.

A close up of a scone covered in cream and jam
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Penrhyn 

Dewch i Gaffi’r Castell am ginio blasus ac amrywiaeth o gacennau. Mae’r siop yn cynnig anrhegion lleol neu porwch yn y siop lyfrau ail-law am fargen.