Skip to content
Cymru

Castell Penrhyn a'r Ardd

Castell ffantasi gyda sylfeini diwydiannol a threfedigaethol | Fantasy castle with industrial and colonial foundations

Bangor, Gwynedd, LL57 4HT

Tu allan i Gastell Penrhyn ar ddiwrnod braf

Rhybudd pwysig

Mae gwaith ar y ffordd o flaen Castell Penrhyn ond rydym ni ar agor / There are roadworks in front of Penrhyn Castle but we are open.

Cynllunio eich ymweliad

Looking down at visitors in the ornate Grand Hall at Penrhyn Castle
Erthygl
Erthygl

Pethau i’w gwybod cyn cyrraedd Castell Penrhyn a’r Ardd 

Dewch o hyd i wybodaeth gyffredinol i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad.

Dog with its owner
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell Penrhyn gyda’ch ci 

Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ddod â'ch ci i Gastell Penrhyn

Plant yn dysgu am yr eiddo yng Nghastell Penrhyn, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Ymweliadau grwpiau ac ysgolion â Chastell Penrhyn 

Dysgwch ragor am Gastell Penrhyn gydag amrywiaeth eang o brofiadau dysgu a gweithgareddau i grwpiau addysgol o bob oed. Camwch yn ôl trwy hanes a dod o hyd i wrthrychau i ennyn diddordeb.

PDF
PDF

Map Castell Penrhyn a'r Ardd 

Cymerwch olwg ar y map o Gastell Penrhyn a'r ardd i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.