Skip to content
Wales

Castell Penrhyn a'r Ardd

Castell ffantasi gyda sylfeini diwydiannol a threfedigaethol | Fantasy castle with industrial and colonial foundations

Bangor, Gwynedd, LL57 4HT

An aerial view of a grey, stone castle with mountains and the sea in the background

Cynllunio eich ymweliad

Two people walking with their dog through the parkland on the Short Walk at Kedleston Hall, Derbyshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell Penrhyn gyda’ch ci 

Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ddod â'ch ci i Gastell Penrhyn

Plant yn dysgu am yr eiddo yng Nghastell Penrhyn, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Ymweliadau grwpiau ac ysgolion â Chastell Penrhyn 

Dysgwch ragor am Gastell Penrhyn gydag amrywiaeth eang o brofiadau dysgu a gweithgareddau i grwpiau addysgol o bob oed. Camwch yn ôl trwy hanes a dod o hyd i wrthrychau i ennyn diddordeb.

PDF
PDF

Map Castell Penrhyn a'r Ardd 

Cymerwch olwg ar y map o Gastell Penrhyn a'r ardd i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Visitors walking in the garden in spring at Belton House, Lincolnshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.