Skip to content

Diwrnodau allan i’r teulu ym Mhlas Newydd

Family visitors walking in woodland
Mwynhau mynd drwy'r gerddi fel teulu | © ©National Trust Images/Annapurna Mellor

Os ydych yn ymweld gyda phlant neu wyrion, mae digon i ddiddori'r teulu cyfan ym Mhlas Newydd. Archwiliwch yr ardd, ymlacio a chael tamaid i'w fwyta ar y lawnt, a mwynhau amser fel teulu yn yr Arboretwm.

Hanner tymor Mai

Neidiwch i mewn i Haf o Hwyl yn ystod Hanner Tymor Mai yma ym Mhlas Newydd a darganfyddwch ddiwrnodau allan i'r teulu yn llawn dop o wahanol ffyrdd o chwarae. Rhowch gynnig ar Golff Ffrisbi. Cydiwch mewn barcud a gweld pa mor uchel y gall hedfan, neu rhowch gynnig ar griced - mae rhywbeth yma at ddant pawb. Mae gweithgareddau Haf o Hwyl yn rhad ac am ddim (mae mynediad arferol yn berthnasol), felly gallwch chi roi cynnig arnyn nhw i gyd a dod yn ôl dro ar ôl tro.

Plas Newydd, Anglesey, Wales. Visitors playing Frisbee Golf.
Family playing Frisbee Golf in the grounds of Plas Newydd, Anglesey, Wales. | © ©National Trust Images/Gary Phillips

Cynllunio eich ymweliad

Dyma wybodaeth ddefnyddiol a all eich helpu i gynllunio eich diwrnod allan nesaf ym Mhlas Newydd:

  • Ceir toiledau a chyfleusterau newid babanod yn yr Hen Laethdy ac wrth fynedfa’r Tŷ.
  • Caniateir cadeiriau gwthio ar lawr gwaelod y Tŷ. Ar adegau prysur, efallai y gofynnir ichi eu gadael wrth y fynedfa.
  • Mae bocsys bwyd a bwydlenni i blant ar gael yng nghaffi’r Hen Laethdy, yn cynnwys prydau poeth, brechdanau, hufen iâ a theisennau.

Bagiau synhwyraidd

Mae 2 bag synhwyraidd ac amddiffynwyr clust ar gael i'w benthyca i'w llofnodi i mewn ac allan yn Nerbynfa'r Ymwelwyr. Maent i helpu ymwelwyr ag awstistiaeth, anhwylder prosesu synhwyraidd, neu'r rhai sy'n meddwl byddent yn elwa ohonynt, yn ystod ymweliad â Phlas Newydd.

Pethau y dylech eu gwybod cyn dod draw yn ystod y Gaeaf:

  • Codir prisiau mynediad arferol.
  • Mae’r daith yn addas i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio, ond efallai y byddwch yn dod ar draws mannau mwdlyd ar hyd y ffordd.
  • Caniateir cŵn ar dennyn byr yn y gerddi, ac eithrio’r Terasau.
Wyneb dwyreiniol Plas Newydd, Ynys Môn, Cymru, ar draws Afon Menai o Glan Faenol

Darganfyddwch fwy am Dŷ a Gardd Plas Newydd

Dysgwch sut i gyrraedd Tŷ a Gardd Plas Newydd, ble i barcio, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cacennau cri, crwn, fflat yn llawn o gyrens yn y bwyty ym Mhlas Newydd, Ynys Môn, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa ym Mhlas Newydd 

Mae caffi’r a chiosg yn cynnig digon o gyfle i aros am ddiod a byrbryd, cinio ysgafn a chacennau ffres a’r siop hefo ddigonedd o anrhegion a danteithion i drio.

Golygfa o Blas Newydd yn Ynys Môn, Gogledd Cymru
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r tŷ ym Mhlas Newydd 

Crwydrwch trwy gartref teuluol Ardalydd Môn, gweld murlun enwog Rex Whistler a chymerwch eiliad i ymlacio tu mewn i’r Tŷ.

Coeden blodau ceirios gyda'r Tŷ yn y cefndir
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd ym Mhlas Newydd 

Chwiliwch am gorneli cudd gardd yn llawn o bleserau ym mhob tymor. Gyda dros 40 erw o ardd a 129 erw o goetir a pharcdir i grwydro trwyddyn nhw.