Skip to content
Cymru

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Plasty a gerddi hudolus, gyda golygfeydd godidog o Eryri. | Enchanting mansion and gardens, with spectacular views of Snowdonia.

Llanfairpwll, Anglesey, LL61 6DQ

Coeden blodau ceirios gyda'r Tŷ yn y cefndir

Rhybudd pwysig

Cymerwch ofal wrth fynd i lawr y llwybr i'r ardd rhododendron gan fod y llwybr yn fwdlyd. | Please take care going down the path to the rhododendron garden as the path is muddy.

Cynllunio eich ymweliad

Llun agos o gi yn anadlu’n drwm ac yn cael ei anwesu gan ei berchnogion, a dynnwyd yn yr ardd yn Hanbury Hall and Gardens, Swydd Gaerwrangon
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Phlas Newydd efo'ch ci 

Mae gan Blas Newydd sgôr o ddwy bawen. Bydd cynffonnau’n ysgwyd yn llawn cyffro wrth i ni groesawu eich ci i’r ardd a’r tiroedd. Bydd wrth ei fodd yn crwydro’r Ardd Rhododendron, Cwm Camelia, Ardd Goed a Choed yr Eglwys.

Grŵp o ymwelwyr ym Mhlas Newydd
Erthygl
Erthygl

Ymweliadau grwpiau ac ysgolion â Phlas Newydd 

Darganfyddwch fwy ym Mhlas Newydd gyda diwrnod allan i'r grŵp gyfan. O archwilio’r plasty hudolus i grwydro drwy’r ardd restredig Gradd 1, mae rhywbeth i bawb ym Mhlas Newydd.

PDF
PDF

Map Tŷ a Gardd Plas Newydd 

Cymerwch olwg ar y map o Dŷ a Gardd Plas Newydd i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.