Skip to content

Y Nadolig ym Mhlas Newydd

Pobl yn bwyta yng Nghaffi'r Hen Laethdy ym Mhlas Newydd
Mwynhewch weithgareddau’r ŵyl i’r teulu cyfan | © National Trust Images / Paul Harris

Mae digon o hwyl y Nadolig ym Mhlas Newydd y gaeaf hwn. Dilynwch yn ôl troed trigolion Plas Newydd y gorffennol, ac ymunwch â ni am ddisgo tawel yn yr Ystafell Gerdd, ynghyd â goleuadau disgo a gemau parti. Neu mwynhewch ginio Nadolig o flaen y tân cynnes yng Ngaffi'r Hen Laethdy.

Mae gweithgareddau’r Nadolig bellach wedi dod i ben ym Mhlas Newydd Tŷ a Gardd.

Gwybodaeth am Nadolig 2023 yw’r isod. Gobeithio bod pawb wedi mwynhau'r arddangosfeydd Nadolig. Dewch yn ôl yma yn nes at Nadolig 2024 i weld diweddariadau ynghylch yr holl gynlluniau cyffrous sydd gennym ar y gweill.

Yn y Tŷ

Ymgollwch eich hunain yn hwyl yr ŵyl ym Mhlas Newydd gyda disgo tawel. Gan ddilyn yn ôl troed trigolion y gorffennol, cynhaliwyd partïon lu ym Mhlas Newydd ar hyd ei hanes.

Rydyn ni'n eich gwahodd chi i ddawnsio'r diwrnod i ffwrdd yn ein disgo tawel yn y Tŷ. Bydd yr Ystafell Gerdd yn cael ei haddurno â goleuadau disgo a gemau parti.

Ar benwythnosau yn unig yn ystod Rhagfyr 2024.

O gwmpas yr ardd

Gwisgwch yn gynnes ac ewch ar daith gerdded aeafol o amgylch yr ardd. Cydiwch mewn daflen wybodaeth sy'n dangos uchafbwyntiau’r gaeaf i ddyfnhau eich cysylltiad â’r ardd ym Mhlas Newydd. Bydd ein taflen wybodaeth ar gael o ganol mis Tachwedd tan ddiwedd mis Ionawr.

Cydiwch yn eich welingtons a dewch am dro gaeafol o amgylch yr ardd. Ar gyfer teuluoedd, bydd gennym y daflen ditectif natur yn canolbwyntio ar yr hyn i'w weld yn yr ardd yn y gaeaf. Bydd hyn yn rhedeg o ganol mis Tachwedd tan ddiwedd mis Ionawr.

Close-up of handing holding pine leaves and holly with berries, for making decorations at Christmas event at Killerton, Devon
Crëwch addurniadau wedi eu hysbrydoli gan natur ar gyfer y Nadolig | © National Trust Images/Arnhel de Serra
A large luxury Christmas hamper with gifts on display, including gin liqueur, jam, pickle, tea, chocolates, and Christmas pudding
Dewch i weld y dewis unigryw o anrhegion Nadolig | © National Trust Images/James Dobson

Gwledda'r ŵyl

Beth am ddathlu tymor y Nadolig efo theulu a ffrindiau gyda danteithion Nadoligaidd? O amrywiaeth o ddiodydd poeth a chacennau melys, ymunwch yn hwyl yr ŵyl y gaeaf hwn ym Mhlas Newydd.

Siopa Nadolig ym Mhlas Newydd

Mae Siop yr Hen Laethdy yn cynnig amrywiaeth o roddion unigryw i’ch ysbrydoli wrth siopa Nadolig gan gynnwys cynhyrchion lleol. Fe welwch chi addurniadau Nadolig hefyd a mwy.

Wyneb dwyreiniol Plas Newydd, Ynys Môn, Cymru, ar draws Afon Menai o Glan Faenol

Darganfyddwch fwy am Dŷ a Gardd Plas Newydd

Dysgwch sut i gyrraedd Tŷ a Gardd Plas Newydd, ble i barcio, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelwyr yn yr Ystafell Groeso Las dros y Nadolig yng Nghastell Powis ym Mhowys, Cymru

Y Nadolig yng Nghymru 

P’un a ydych yn chwilio am gestyll sy’n llawn addurniadau addurnedig, lleoedd i gwrdd â Siôn Corn, diwrnod allan mewn marchnad Nadolig neu fwynhau taith gerdded gaeafol ffres, mae gennym ddigonedd o lefydd yng Nghymru i wneud atgofion Nadoligaidd.

Cacennau cri, crwn, fflat yn llawn o gyrens yn y bwyty ym Mhlas Newydd, Ynys Môn, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa ym Mhlas Newydd 

Mae caffi’r a chiosg yn cynnig digon o gyfle i aros am ddiod a byrbryd, cinio ysgafn a chacennau ffres a’r siop hefo ddigonedd o anrhegion a danteithion i drio.

Y terasau y tu allan i'r Tŷ yn yr haf ym Mhlas Newydd, Ynys Môn
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd ym Mhlas Newydd 

Chwiliwch am gorneli cudd gardd yn llawn o bleserau ym mhob tymor. Gyda dros 40 erw o ardd a 129 erw o goetir a pharcdir i grwydro trwyddyn nhw.

Golygfa o Blas Newydd yn Ynys Môn, Gogledd Cymru
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r tŷ ym Mhlas Newydd 

Crwydrwch trwy gartref teuluol Ardalydd Môn, gweld murlun enwog Rex Whistler a chymerwch eiliad i ymlacio tu mewn i’r Tŷ.