Skip to content
Cymru

Porthdinllaen

An old fishing village perched on the end of a thin ribbon of land stretching into the Irish Sea

Morfa Nefyn, Gwynedd, LL53 6DA

Golygfa o’r traeth a phentref arfordirol Porthdinllaen gyda’r arfordir i’w weld ar y dde, clogwyn gwyrdd y tu ôl i’r pentref a phobl yn cerdded ar hyd y traeth

Cynllunio eich ymweliad

Golygfa o’r traeth a’r clogwyni o’i gwmpas a chefn gwlad o’r awyr uwch ben Porthdinllaen, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Lansio badau ar y môr ym Mhorthdinllaen 

Dilynwch y cyfarwyddyd yma am lansio badau ar y môr yn ddiogel gan gydymffurfio os ydych am lansio cychod pŵer a jet-sgis yng Ngwynedd a chadw defnyddwyr a bywyd gwyllt yn ddiogel.

Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Pen Llŷn gyda'ch ci 

Yma yn Llŷn mae gennym ni amrywiaeth o deithiau cerdded i’ch plesio chi a’ch ffrind pedair coes, o draeth perffaith Porthdinllaen i arfordir prydferth Porthor.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.