Skip to content
Wales

Arfordir Solfach

Solva’s jutting headlands, gentle valleys and sweeping shores all have a tale to tell. From Iron Age settlements and industry to chilling coastal chronicles, there’s lots to uncover. | Mae stori i bob un o bentiroedd ymwthiol, dyffrynnoedd esmwyth a glannau eang Solfach. O aneddiadau a diwydiant yr Oes Haearn i groniclau arfordirol iasol – mae digonedd i’w ddarganfod.

Caerfi to Newgale, Pembrokeshire, SA62

Golygfa arfordirol yn edrych tua’r de-orllewin tuag at Fae San Ffraid dros benrhyn cribog Dinas Fawr. Mae Ynys Sgomer i’w gweld yn y môr yn y pellter.

Rhybudd pwysig

If you see a Portuguese Man O' War washed up on a beach or tide line, please be careful not to touch as they deliver a painful sting. Keep your dog away and on a lead.

Cynllunio eich ymweliad

Merlod yn pori er lles cadwraeth ym Mhenrhyn Dewi, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweld â chefn gwlad Sir Benfro gyda'ch ci 

Mae ein lleoedd gwledig ac arfordirol yn Sir Benfro wedi'u graddio ag un bawen. Dysgwch fwy am ddod â'ch ci i Sir Benfro. Dewch i ddianc i ymyl gorllewinol Cymru ac archwiliwch dirwedd arfordirol ddramatig gyda'ch cyfaill pedair coes wrth eich ochr.

Golygfa allanol o Ganolfan Ymwelwyr a Siop Tyddewi ar stryd fawr Tyddewi, Sir Benfro
Lle
Lle

Canolfan Ymwelwyr a Siop Tyddewi 

Nestled in St David’s, the visitor centre and shop is a brilliant base for discovering Pembrokeshire. Plan your visit with the team, have a browse and help support our special places. | Canolfan Ymwelwyr a Siop Tyddewi ar stryd fawr Tyddewi, Sir Benfro. Mae’r ganolfan ymwelwyr a’r siop yn Nhyddewi yn lle gwych i ddechrau darganfod Sir Benfro. Gallwch gynllunio eich ymweliad gyda’n tîm, cael golwg o gwmpas a helpu i gefnogi ein lleoedd arbennig.

St David's, Pembrokeshire

Yn hollol agored heddiw
Visitors walking in the garden in spring at Belton House, Lincolnshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.