Skip to content
Cymru

Arfordir Solfach

Mae stori i bob un o bentiroedd ymwthiol, dyffrynnoedd esmwyth a glannau eang Solfach. O aneddiadau a diwydiant yr Oes Haearn i groniclau arfordirol iasol – mae digonedd i’w ddarganfod.

Caerfi to Newgale, Pembrokeshire, SA62

Golygfa arfordirol yn edrych tua’r de-orllewin tuag at Fae San Ffraid dros benrhyn cribog Dinas Fawr. Mae Ynys Sgomer i’w gweld yn y môr yn y pellter.

Cynllunio eich ymweliad

Merlod yn pori er lles cadwraeth ym Mhenrhyn Dewi, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweld â chefn gwlad Sir Benfro gyda'ch ci 

Mae ein lleoedd gwledig ac arfordirol yn Sir Benfro wedi'u graddio ag un bawen. Dysgwch fwy am ddod â'ch ci i Sir Benfro. Dewch i ddianc i ymyl gorllewinol Cymru ac archwiliwch dirwedd arfordirol ddramatig gyda'ch cyfaill pedair coes wrth eich ochr.

Y groes ar y sgwâr, Tyddewi, Sir Benfro
Lle
Lle

Canolfan Ymwelwyr a Siop Tyddewi 

Canolfan Ymwelwyr a Siop Tyddewi ar stryd fawr Tyddewi, Sir Benfro. Mae’r ganolfan ymwelwyr a’r siop yn Nhyddewi yn lle gwych i ddechrau darganfod Sir Benfro. Gallwch gynllunio eich ymweliad gyda’n tîm, cael golwg o gwmpas a helpu i gefnogi ein lleoedd arbennig.

St David's, Pembrokeshire

Yn hollol agored heddiw
Ceidwaid gwirfoddol, Stad Southwood, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Gwirfoddoli yn ein lleoedd gwledig yng ngogledd Sir Benfro 

Rydym yn dibynnu ar wirfoddolwyr i helpu a chefnogi ein ceidwaid cefn gwlad gyda’r ystod o agweddau ar reoli a gwarchod ein hamgylchiadau naturiol gwerthfawr dan ein gofal, sy’n golygu bod digon o rolau diddorol ichi eu hystyried. Gwirfoddoli wrth yr arfordir ac yng nghefn gwlad.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.