Skip to content

Tocyn Trigolion Lleol yn Nhŷ Tredegar

A mother and daughter walk through the gardens with their dog
Rydym wrth ein bodd yn croesawu cŵn sy'n ymddwyn yn dda i'n parcdir a gerddi | © Aled Llywelyn/National Trust

Mae’r Tocyn Trigolion Lleol ar gael i drigolion Casnewydd sy’n byw gerllaw. Gyda’r tocyn, gallwch chi a’ch teulu ymweld â Thŷ Tredegar am ddim drwy gydol y flwyddyn, mor aml ag y mynnwch.

Beth yw’r Tocyn Trigolion Lleol?

Crëwyd y Tocyn Trigolion Lleol i’r rheini sy’n byw’n agos at Dŷ Tredegar a hoffai ymweld drwy gydol y flwyddyn. Nid oes rhaid i bobl sydd â Thocyn Trigolion Lleol dalu ffioedd mynediad i’r tŷ na’r gerddi.

Beth ydw i’n ei gael?

Ymweliadau am ddim â Thŷ Tredegar. Mae hyn yn cynnwys mynediad i ddigwyddiadau mawr fel y Pasg, gwyliau’r haf a’r Nadolig.

Gallai fod costau ychwanegol am weithgareddau ar ôl dod i mewn i’r safle, fel teithiau o’r tŷ neu lwybrau’r Pasg a’r Nadolig.

Pwy sy’n gymwys?

Mae’r Tocyn Trigolion Lleol ar gael i bobl sy’n byw o fewn y ffin gwyrdd ar y map Tocyn Trigolion Lleol.

Mae un Tocyn Trigolion Lleol ar gael i bob aelwyd, a fydd yn caniatáu i ddau oedolion a thri phlentyn (16 ac iau) ymweld â Thŷ Tredegar.

Teulu’n darganfod yr Ystafell Aur yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd, Cymru
Teulu’n darganfod yr Ystafell Aur yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd, Cymru | © National Trust Images/Aled Llywelyn

Faint mae’r Tocyn Trigolion Lleol yn ei gostio?

Mae’r Tocyn Trigolion Lleol yn rhoi mynediad am ddim i chi a’ch teulu i Dŷ Tredegar drwy gydol y flwyddyn. Mae yna gost weinyddol o £5 y tocyn.

Rydym yn annog trigolion lleol i gerdded neu feicio i Dŷ Tredegar, oherwydd mae’n rhaid talu i barcio yma.

Sut mae ymuno?

Gallwch ymuno drwy alw yn y dderbynfa ymwelwyr ger y maes parcio a siarad â thîm Tŷ Tredegar. Bydd angen i chi ddod â phrawf o’ch cyfeiriad (fel bil cyfleustod neu fil treth gyngor) o’r tri mis diwethaf, a phrawf adnabod dilys.

Mae’r dderbynfa ymwelwyr ar agor o 10.30am i 4pm saith diwrnod yr wythnos yn ystod y prif dymor. Edrychwch ar hafan Tŷ Tredegar am oriau agor llawn.

Alla i ddefnyddio’r Tocyn Trigolion Lleol yn lleoliadau eraill yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol?

Na, mae’r Tocyn Trigolion Lleol yn ddilys yn Nhŷ Tredegar yn unig.

Os ydych chi a’ch teulu am ymweld â safleoedd eraill yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, siaradwch â thîm y dderbynfa ymwelwyr am aelodaeth gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

A young child and her mother bending down to look at flowers in the Sunken Garden in May at Castle Ward, County Down, Northern Ireland

Join

Enjoy access to more than 500 places with National Trust membership. Join today and help protect nature, beauty and history – for everyone, for ever.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A view of the front of the red mansion house
Erthygl
Erthygl

Pethau i’w gwneud yn Nhŷ Tredegar 

Dysgwch fwy am y plasty arbennig hwn a’r Cymry balch a fu’n berchen arno am fwy na 500 mlynedd. Darllenwch ‘mlaen am ragor o wybodaeth am ddarganfod y tŷ hanesyddol hwn.

Child walking their dog in autumn at Tredegar House, Newport, Wales
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch y parcdir yn Nhŷ Tredegar 

Dysgwch am y pethau gorau i’w gweld a’u gwneud ar eich ymweliad â’r parcdir yn Nhŷ Tredegar a darllenwch ein canllaw i sicrhau bod eich ymweliad yn un diogel a hwyliog.

A visitor in the garden in May at Tredegar House, South Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd yn Nhŷ Tredegar 

Crwydrwch amrywiaeth o erddi hanesyddol ar eich ymweliad â Thŷ Tredegar. Darllenwch fwy am y llecynnau gwyrdd unigryw hyn, a sut gall ymwelwyr eu mwynhau nhw heddiw.

Child walking their dog in autumn at Tredegar House, Newport, Wales
Erthygl
Erthygl

Dod â'ch ci i Dŷ Tredegar 

Mae gan Dŷ Tredegar sgôr o dair pawen. Mae digon o gyfleoedd i lamu, neidio a snwffian yn Nhŷ Tredegar. Dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ymweld gyda’ch ci.