Skip to content

Datgelu 500 Mlynedd o'r Nadolig yn Nhŷ Tredegar

Christmas at Tredegar House, Newport, Wales. The Gilt Room at Tredegar House. This seventeenth century reception room is richly decorated with gilded wood.
Y Nadolig yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd | © Aled Llewelyn

Eleni yn Nhŷ Tredegar, bydd hud y Nadolig yn fyw i bawb ei fwynhau.

Nadolig yn nhŷ tredegar

Dadorchuddiwch 500 mlynedd o hanes y Nadolig hwn yn Nhŷ Tredegar, gyda goleuadau godidog, awyrgylch hudolus a thros 80 o goed wedi’u haddurno. Cewch cich tywys drwy genedlaethaur gorffennol, archwilio sut oedd y teulu Morgan yn dathlu'r Nadolig, gan ddysgu sut y treuliasant yr wyl, o wieddoedd y Tuduriaid i draddodiadau Fictoraidd, hyd at y 1950au pan odd ysgol Joseff Sant yma.

I ddechrau tymor y Nadolig, dewch i weld goleuadau disglair yr ardd ac addurniadau cain y plasty o 1 Rhagfyr ymlaen. Pa le gwell na Thŷ Tredegar i godi hwyl yr ŵyl.

Oriau agor:

  • Bydd y Tŷ a’r Ardd ar agor o ddydd Gwener i ddydd Llun, 1-4 a 8-11 Rhagfyr, a phob dydd o 11am-4pm rhwng 15 a 23 Rhagfyr.
  • Byddwn ar agor yn hwyr tan 8pm ar rai dyddiau dewisol.
  • Mae’r coetir a’r ystafell de ar agor bob dydd. Ar gau 24, 25 a 26 Rhagfyr.

Cliciwch isod i weld manylion ein digwyddiadau Nadolig.

Golau yn codi gwên

Gall y Nadolig fod yn gyfnod prysur i bawb, felly beth am ymuno â ni i gael eich gwynt atoch a mwynhau’r ŵyl gyda cherddoriaeth Nadoligaidd ar y piano a naws gynnes, braf? Mae’r penwythnos cyntaf ym mis Rhagfyr, sef 1-4 Rhagfyr,a holl ddyddiau'r wythnos yr ydym yn agor yn amser perffaith i fwynhau mynd am dro drwy ardd a Thŷ Tredegar, ac i ymdrochi yn hanes cyfoethog y safle a naws ymlaciol, hwyliog y Nadolig.

Visitors in the Kitchen at Tredegar House, Newport
Penwythnos llawen i’r teulu cyfan | © ©National Trust Images/Arnhel de Serra

Penwythnos llawen i’r teulu cyfan

Mae dydd Sadwrn 9, dydd Sul 10, dydd Sadwrn 16 a dydd Sul 17 o Ragfyr yn benwythnosau cyffrous a phrysur i deuluoedd fwynhau gwir ysbryd y Nadolig. Canwch ganeuon Nadoligaidd, ymunwch â’n côr Nadolig, a chadwch lygad am ddau westai arbennig iawn – Ebenezer Scrooge a Siôn Corn ei hun, a fydd yn crwydro’r ardd a’r Tŷ.

Visitor reading Christmas wishes at Tredegar House, Newport, Wales
Visitor reading Christmas wishes at Tredegar House, Newport, Wales | © ©National Trust Images/Aled Llywelyn

Agoriadau nadolig hwyr

Ddydd Gwener 8 a 15, ddydd Llun 18, ddydd Mawrth 19 a dydd Mercher 20 o Ragfyr, byddwn ar agor tan 8pm, felly bydd cyfle i bawb fwynhau Nadolig hudolus yn Nhŷ Tredegar. Ond, os nad yw’r dyddiadau hyn yn gyfleus, peidiwch â phoeni, byddwn ar agor tan 4pm ar ein dyddiadau agor eraill, sef dydd Gwener 1 – ddydd Llun 4 Rhagfyr, dydd Sadwrn 9 – ddydd Llun 11 Rhagfyr, dydd Sadwrn 16 – ddydd Sadwrn 23 Rhagfyr. Bydd y Bragdy a’r Siop Lyfrau Wirfoddol hefyd ar agor tan 8pm ar y dyddiau agor gyda’r hwyr, felly dewch i fwynhau’r Nadolig dan olau’r lleuad.

The garden and the house decorated in Christmas lights at Tredegar House, Newport
The garden and the house decorated in Christmas lights at Tredegar House, Newport | © Jemma Finch

Gweithdai creu torchau Sero

Gyda gweithdai gan Lucy Coco Floristry, mae’n amser ymlacio a thanio eich creadigrwydd gyda gweithdy botanegol Nadoligaidd yn adeilad hyfryd y Golchdy yn Nhŷ Tredegar. Bydd gweithdai’n cael eu cynnal ar 1 a 3 Rhagfyr, rhwng 10am - 12:30pm neu 1:30pm - 3:00pm a’r gost yw £55 y pen. Rhaid archebu.

A Christmas wreath making workshop at Knole, Kent
Gweithdai creu torchau Sero | © ©National Trust Images/James Dobson

Llwybrau’r Gaeaf

Gwisgwch yn gynnes a dewch am dro drwy diroedd rhewllyd Tredegar. Gofalwch rhag llithro, mwynhewch y gerddi ffurfiol, ac ymgollwch eich hun yn nathliadau Nadolig y gorffennol, a fwynhawyd gan y teulu Morgan drwy’r canrifoedd.

Yn y parcdir, mae’r llyn yn rhewi ar yr adeg hon o’r flwyddyn yn aml, ac ar ddiwrnod rhewllyd mae’r llwybrau’n disgleirio gan droi’r ardd a’r parc yn fyd o hud gaeafol i chi ei ddarganfod.

People walking in parkland at Tredegar with trees in the foreground
Visitors exploring the parkland at Tredegar House, Newport. | © National Trust Images/Paul Harris
Golygfa o wedd ogledd-orllewinol Tŷ Tredegar, Casnewydd, o’r tu allan i’w gatiau haearn gyr du ac aur addurniadol.

Darganfyddwch fwy yn Nhŷ Tredegar

Dysgwch pryd mae Tŷ Tredegar  ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelwyr yn yr Ystafell Groeso Las dros y Nadolig yng Nghastell Powis ym Mhowys, Cymru

Y Nadolig yng Nghymru 

P’un a ydych yn chwilio am gestyll sy’n llawn addurniadau addurnedig, lleoedd i gwrdd â Siôn Corn, diwrnod allan mewn marchnad Nadolig neu fwynhau taith gerdded gaeafol ffres, mae gennym ddigonedd o lefydd yng Nghymru i wneud atgofion Nadoligaidd.

A view of the front of the red mansion house
Erthygl
Erthygl

Pethau i’w gwneud yn Nhŷ Tredegar 

Dysgwch fwy am y plasty arbennig hwn a’r Cymry balch a fu’n berchen arno am fwy na 500 mlynedd. Darllenwch ‘mlaen am ragor o wybodaeth am ddarganfod y tŷ hanesyddol hwn.

Coffee and cake at the Orangery restaurant Cliveden National Trust
Erthygl
Erthygl

Bwyta yn Nhŷ Tredegar 

Galwch draw i gaffi’r Bragdy am ddiod a bwyd poeth. Wedi’i leoli mewn adeilad hanesyddol, mae pob ceiniog a gaiff ei gwario yma yn ein helpu i ofalu am Dŷ Tredegar ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Visitors in the gardens at Christmas, Tredegar House, Newport, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd yn Nhŷ Tredegar 

Crwydrwch amrywiaeth o erddi hanesyddol ar eich ymweliad â Thŷ Tredegar. Darllenwch fwy am y llecynnau gwyrdd unigryw hyn, a sut gall ymwelwyr eu mwynhau nhw heddiw.