Hwyl hanner tymor mis Hydref yn Aberdulais

Pwmpenni’r hydref yn Aberdulais

Gwisgwch eich dillad cynnes yn ystod hanner tymor yr hydref a rhoi cychwyn egnïol i’ch anturiaethau hwyliog gyda’r teulu yn Aberdulais.

Ymunwch â ni i gael hwyl gyda’r teulu; cyfle i fod yn dditectif ystlumod ar daith natur yn ystod y nos, rhoi cynnig ar y llwybr Calan Gaeaf brawychus neu wrando ar storïau arswyd yn nhywyllwch ein Dyffryn Dychrynllyd.

Taith gerdded ystlumod

Nos Fawrth 24 Hydref (6-8pm)
Cydiwch yn eich fflachlamp a dewch i weld ein hystlumod preswyl ar ein taith nos a dilyn ein prif geidwad i archwilio cynefinoedd y gwahanol rywogaethau o ystlumod sy’n hedfan yn ac o amgylch Aberdulais.

Sicrhewch eich bod yn barod ar gyfer tywydd ‘dibynadwy’ Cymru, a dewch â fflachlamp os yw’n bosibl. Argymhellwn eich bod yn cadw lle, ffoniwch ni ar 01639 636674.

Hanner tymor mis Hydref

28 Hydref - 5 Tachwedd 2017

Trwy gydol hanner tymor yr hydref hyfryd hwn cadwch eich teulu mewn ysbryd tymhorol, gyda’n llwybr arswydus i blant neu beth am gymryd rhan yn un o’n 50 o weithgareddau i’w gwneud, gan gynnwys dal deilen sy’n disgyn neu redeg o gwmpas yn y glaw.
Mae prisiau mynediad arferol yn berthnasol.

Dyffryn Dychrynllyd

Nos Fawrth 31 Hydref (5:30-8pm)

Ydych chi’n ddigon dewr i weld beth sy’n digwydd yn y nos?  
Ymunwch â ni am sbri yn ystod y nos gyda hwyl ysbrydion, creu angenfilod a cherfio pwmpenni. Bydd gweithwyr tun o ardaloedd eraill yn cloddio storïau arswyd, wrth fynd â chi ar daith fydd yn gwneud i’ch dannedd rincian. 

Wedyn, lapiwch amdanoch yn gynnes ac aros yn glyd yn ystafell de yr Hen Ysgoldy, gyda chawl pwmpen cartref neu tretiwch eich hun i ffansi ffiaidd.

Bydd bwganod yn gwisgo cuddwisgoedd gwirion, felly mae croeso i chi gymryd rhan ond byddwch yn barod ar gyfer tywydd yr hydref. A chofiwch ddod â fflachlamp. 
Fe’ch cynghorir i gadw lle.

Nos Galan Gaeaf hapus, oddi wrth yr holl fwganod ac ysbrydion yn Aberdulais.