Llwybr ditectif hanner tymor mis Chwefror yn Aberdulais

Hwyl gyda’r pecyn tracio yn Aberdulais

Cyfle i fod yn dditectif yn ystod hanner tymor mis Chwefror a darganfod cyfrinachau cudd Aberdulais.

10-25 Chwefror 2018

Mae cyfoeth o bethau gwych i deuluoedd eu gweld wrth grwydro o gwmpas Aberdulais yn ystod hanner tymor mis Chwefror. 

Os hoffech gael her, gofynnwch am becyn ditectif tun a chychwyn ar eich taith ar y llwybr synhwyraidd i ddarganfod cyfrinachau cudd.

Wedyn, cynheswch yn Ystafell De yr Hen Ysgoldy gyda diod neu un o’r teisennau blasus. 

Mae pecynnau ditectifs tun ar gael bob dydd yn ystod hanner tymor mis Chwefror. Holwch yn y ganolfan ymwelwyr pan gyrhaeddwch.

Darganfod cyfrinachau cudd yn Aberdulais
Llwybr ditectif tin yn Aberdulais
Darganfod cyfrinachau cudd yn Aberdulais