Byncws Dan-y-Gyrn ym Mannau Brycheiniog

Mae’r ‘stafelloedd gwely wedi cael eu hadnewyddu ac maen nhw’n gartrefol a chyfforddus

Mae byncws Dan-y-Gyrn wedi ei leoli yng Nglyn Tarell, ger Libanus ar odre Bannau Brycheiniog. Dyma le canolog, perffaith ar gyfer archwilio’r ardal neu ymlacio yng nghanol tirwedd hardd. Mae’n fyncws modern, gydag offer pwrpasol a gall gysgu hyd at 15 o bobl. Mae’n fan delfrydol ar gyfer penwythnos cerdded gyda ffrindiau neu aduniad teuluol.

Pa gyfleusterau fydd ar gael?

•    Ystafell fyw gyda stôf llosgi pren, soffas, silffoedd llyfrau ac ardal fwyta ar gyfer 15 o bobl
•    Cegin gyda phopty trydan mawr, rhewgell-oergell, microdon, llestri, cytleri, potiau a phadelli
•    Dwy gawod a thoiledau chwaethus
•    Dwy ystafell wely gyda thair set o welyau bynciau a dau fasn yr un  
•    Gardd ddiarffordd a hardd gydag ardal wedi ei ddecio, barbeciw, pwll tân a meinciau
•    Ystafell sychu dillad

A gaf i ddod ag anifeiliaid anwes gyda mi?

Yn anffodus gallwn ni ddim caniatáu anifeiliaid anwes yn y byncws gan fod rhaid i ni ystyried yr holl westeion sy’n dod i aros yma, yn cynnwys rhai sy’n dioddef o alergedd.

Beth yw’r gost?

Mae prisiau’n amrywio trwy gydol y flwyddyn ac maen nhw’n ddibynnol ar hyd eich arhosiad. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chost ac argaeledd cysylltwch â’r tîm gwyliau ar 0344 335 1296 neu e-bostiwch bunkhouses@nationaltrust.org.uk 

Beth sydd angen i mi ddod gyda mi?

•    Duvet neu sach gysgu
•    Dillad a’r hanfodion
•    Bwyd ar gyfer eich arhosiad

Sut alla’ i archebu?

Hawdd! Ffoniwch ein tîm gwyliau ar 0344 335 1296 neu e-bostiwch  bunkhouses@nationaltrust.org.uk