Gogoniant troi’n wyrdd yng Nghymru

Gan weithio gyda’n partneriaid ynni gwyrdd, rydyn ni’n gwneud gwahaniaeth yn ein lleoedd arbennig ar draws Cymru. O systemau solar Gardd Bodnant a Chastell y Waun i’n bythynnod gwyliau sy’n cynnig gwyrddni, golygfeydd a chynaliadwyedd, rydyn ni’n defnyddio grym natur i droi’n fwy gwyrdd o’r arfordir i’r wlad yn ein cestyll a’n plastai.

Yr olwyn ddŵr yn Aberdulais

Yr Olwyn Ddŵr yn Aberdulais

Yn troi pŵer dŵr yn gyfoeth diwydiannol ar hyd y canrifoedd. Heddiw mae Aberdulais yn ymfalchïo mewn hunangynhaliaeth drwy ddefnyddio’r olwyn ddŵr fwyaf yn Ewrop sy’n cynhyrchu trydan.

Gareth Jones of Carbon Zero and William Greenwood, Bodnant Garden property manager.

Ynni gwyrdd yng Ngardd Bodnant

Rydym yn defnyddio’r dechnoleg ynni adnewyddadwy ddiweddaraf yn yr ardd hanesyddol hon.

View of the East elevation of Chirk Castle with topiary

Chirk Castle enters solar age 

Its over 700 years old but 2009 saw our castle being brought bang up to date with some 21st century green energy modifications.

Tegeirian yn y tŷ gwydr

Gwneud ein gorau glas i wneud pethau'n wyrddach

Dysgwch am yr hyn rydyn ni'n ei wneud i wneud ein gerddi yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol

The hydro intake weir at Hafod y Llan farm, Snowdonia

Turning water into a conservation win 

Find out how we're powering our places in Wales with hydro electricity.

Moch yn y twlc yn Llanerchaeron, Ceredigion, Cymru

Fferm draddodiadol

Cynlluniwyd Llanerchaeron i gyflenwi holl anghenion y stad a’r gymuned leol. Ry’n ni’n parhau gyda’r traddodiad hwnnw hyd heddiw drwy gynhyrchu ein cig ein hunain a defnyddio cynnyrch o’n gardd.

Exterior of The Cwms, Near Amroth, Pembrokeshire

Gwyliau yng Nghymru sy’n cynnig gwyrddni, golygfeydd a chynaladwyedd 

Gall teuluoedd fwynhau gwyliau gwyrddach tra’n helpu ein buddsoddiad mewn ynni adnewyddol yn ein bythynnod gwyliau Cymreig, a diogelu’r amgylchfyd o’u cwmpas.

Aelodau’r Cynulliad y tu allan i foeler biomas newydd Castell Penrhyn

Buddugoliaeth dros danwydd ffosil yn Nghastell Penrhyn 

Castell Penrhyn yw’r olaf o brif safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru i newid o system wresogi olew i un biomas.

Plas Newydd, Anglesey, with the Menai Strait and Snowdonia seen from beneath a large sycamore tree

Plas Newydd mansion powered by sea energy 

We’ve built the UK’s largest marine source heat pump so we can use the sea to warm up a Welsh mansion. It's part of our ongoing programme to use more renewable energy.

View over the grass maze to the terraces and south front at Powis Castle and Garden, Powys

Green gardening at Powis Castle 

Now generating more energy than it uses, the National Trust's Powis Castle in Wales, could be one of the first energy self-sufficient nurseries in Britain.

Mathew Rhys helps with the shearing at a recent trip to Llyndy Isaf

Atgofion melys yn helpu Matthew Rhys i oresgyn ei Hiraeth yn Hollywood 

Mae’r actor o Gymro, Matthew Rhys, sy’n byw yn UDA, yn datgelu sut mae synfyfyrio’n hiraethus am yr hen ddyddiau ar y fferm nôl yng Nghymru yn ei gynnal wrth iddo gymudo ar lwybr tanddaearol Efrog Newydd.