Gogoniant troi’n wyrdd yng Nghymru

Gan weithio gyda’n partneriaid ynni gwyrdd, rydyn ni’n gwneud gwahaniaeth yn ein lleoedd arbennig ar draws Cymru. O systemau solar Gardd Bodnant a Chastell y Waun i’n bythynnod gwyliau sy’n cynnig gwyrddni, golygfeydd a chynaliadwyedd, rydyn ni’n defnyddio grym natur i droi’n fwy gwyrdd o’r arfordir i’r wlad yn ein cestyll a’n plastai.

Golwg agos dros ysgwydd y Ceidwad yn edrych ar Feibl Cymru 1588 yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Eryri

Cynllun trydan dŵr bach yn amddiffyn y Beibl Cymraeg hynaf

Dysgwch am sut mae technoleg newydd yn caniatáu inni amddiffyn Beibl prin yn fwy cynaliadwy.

Yr olwyn ddŵr yn Aberdulais

Yr Olwyn Ddŵr yn Aberdulais

Yn troi pŵer dŵr yn gyfoeth diwydiannol ar hyd y canrifoedd. Heddiw mae Aberdulais yn ymfalchïo mewn hunangynhaliaeth drwy ddefnyddio’r olwyn ddŵr fwyaf yn Ewrop sy’n cynhyrchu trydan.

Gareth Jones of Carbon Zero and William Greenwood, Bodnant Garden property manager.

Ynni gwyrdd yng Ngardd Bodnant

Rydym yn defnyddio’r dechnoleg ynni adnewyddadwy ddiweddaraf yn yr ardd hanesyddol hon.

Y tu allan i Gastell y Waun

Castell y Waun yn ymuno â’r oes solar  

Er ei fod dros 700 mlwydd oed, mae Castell y Waun, ger Llangollen, yn cael ei ddiweddaru gydag addasiadau ynni gwyrdd yr 21ain ganrif.

Adeiladau'r fferm yn Llanerchaeron, Ceredigion

Y fferm yn Llanerchaeron

Dewch i ymweld â’r fferm yn Llanerchaeron gan ddarganfod sut y cafodd ei gynllunio i gyflenwi holl anghenion y stad a sut ry’n ni’n parhau i ffermio heddiw gyda’n defaid Llanwenog a moch Cymreig.

Wood clad shed, housing Llyndy Isaf farm turbine, surrounded by trees at Snowdonia

Yn ôl i’r dyfodol gydag ynni dŵr yn Llyndy Isaf

Yn ogystal â bod yn gartref i'n hysgoloriaeth ffermio, mae Llyndy Isaf wedi chwarae llu i brosiectau ynni glanach mewn ymgais i helpu i wneud y fferm yn fwy cynaliadwy.

Timber clad building in woodland of Penrhyn Castle

Buddugoliaeth dros danwydd ffosil yn Nghastell Penrhyn 

Castell Penrhyn yw’r olaf o brif safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru i newid o system wresogi olew i un biomas.

Plas Newydd, Sir Fon

Adeilad Plas Newydd yn cael ei redeg gan ynni’r môr  

Rydyn ni wedi adeiladu pwmp gwres o’r môr mwyaf y DU er mwyn inni allu defnyddio’r môr i gynhesu ein plasty Cymreig. Mae’n rhan o’n rhaglen gyfredol i ddefnyddio mwy o ynni adnewyddol.

The hydro intake weir at Hafod y Llan farm, Snowdonia

Troi dŵr yn elw i gadwraeth  

Darganfod sut rydyn ni’n pweru ein lleoliadau yng Nghymru gyda phŵer hydro-electrig.

Exterior of The Cwms, Near Amroth, Pembrokeshire

Gwyliau yng Nghymru sy’n cynnig gwyrddni, golygfeydd a chynaladwyedd 

Gall teuluoedd fwynhau gwyliau gwyrddach tra’n helpu ein buddsoddiad mewn ynni adnewyddol yn ein bythynnod gwyliau Cymreig, a diogelu’r amgylchfyd o’u cwmpas.

View over the grass maze to the terraces and south front at Powis Castle and Garden, Powys

Green gardening at Powis Castle 

Now generating more energy than it uses, the National Trust's Powis Castle in Wales, could be one of the first energy self-sufficient nurseries in Britain.

Tegeirian yn y tŷ gwydr

Gwneud ein gorau glas i wneud pethau'n wyrddach

Dysgwch am yr hyn rydyn ni'n ei wneud i wneud ein gerddi yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol