Gogoniant troi’n wyrdd yng Nghymru

Gan weithio gyda’n partneriaid ynni gwyrdd, rydyn ni’n gwneud gwahaniaeth yn ein lleoedd arbennig ar draws Cymru. O systemau solar Gardd Bodnant a Chastell y Waun i’n bythynnod gwyliau sy’n cynnig gwyrddni, golygfeydd a chynaliadwyedd, rydyn ni’n defnyddio grym natur i droi’n fwy gwyrdd o’r arfordir i’r wlad yn ein cestyll a’n plastai.

Yr olwyn ddŵr yn Aberdulais

Yr Olwyn Ddŵr yn Aberdulais

Yn troi pŵer dŵr yn gyfoeth diwydiannol ar hyd y canrifoedd. Heddiw mae Aberdulais yn ymfalchïo mewn hunangynhaliaeth drwy ddefnyddio’r olwyn ddŵr fwyaf yn Ewrop sy’n cynhyrchu trydan.

Gareth Jones of Carbon Zero and William Greenwood, Bodnant Garden property manager.

Ynni gwyrdd yng Ngardd Bodnant

Rydym yn defnyddio’r dechnoleg ynni adnewyddadwy ddiweddaraf yn yr ardd hanesyddol hon.

Y tu allan i Gastell y Waun

Castell y Waun yn ymuno â’r oes solar  

Er ei fod dros 700 mlwydd oed, mae Castell y Waun, ger Llangollen, yn cael ei ddiweddaru gydag addasiadau ynni gwyrdd yr 21ain ganrif.

Moch yn y twlc yn Llanerchaeron, Ceredigion, Cymru

Fferm draddodiadol

Cynlluniwyd Llanerchaeron i gyflenwi holl anghenion y stad a’r gymuned leol. Ry’n ni’n parhau gyda’r traddodiad hwnnw hyd heddiw drwy gynhyrchu ein cig ein hunain a defnyddio cynnyrch o’n gardd.

Wood clad shed, housing Llyndy Isaf farm turbine, surrounded by trees at Snowdonia

Yn ôl i’r dyfodol gydag ynni dŵr yn Llyndy Isaf

Yn ogystal â bod yn gartref i'n hysgoloriaeth ffermio, mae Llyndy Isaf wedi chwarae llu i brosiectau ynni glanach mewn ymgais i helpu i wneud y fferm yn fwy cynaliadwy.

Timber clad building in woodland of Penrhyn Castle

Buddugoliaeth dros danwydd ffosil yn Nghastell Penrhyn 

Castell Penrhyn yw’r olaf o brif safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru i newid o system wresogi olew i un biomas.

Plas Newydd, Sir Fon

Adeilad Plas Newydd yn cael ei redeg gan ynni’r môr  

Rydyn ni wedi adeiladu pwmp gwres o’r môr mwyaf y DU er mwyn inni allu defnyddio’r môr i gynhesu ein plasty Cymreig. Mae’n rhan o’n rhaglen gyfredol i ddefnyddio mwy o ynni adnewyddol.

The hydro intake weir at Hafod y Llan farm, Snowdonia

Troi dŵr yn elw i gadwraeth  

Darganfod sut rydyn ni’n pweru ein lleoliadau yng Nghymru gyda phŵer hydro-electrig.

Exterior of The Cwms, Near Amroth, Pembrokeshire

Gwyliau yng Nghymru sy’n cynnig gwyrddni, golygfeydd a chynaladwyedd 

Gall teuluoedd fwynhau gwyliau gwyrddach tra’n helpu ein buddsoddiad mewn ynni adnewyddol yn ein bythynnod gwyliau Cymreig, a diogelu’r amgylchfyd o’u cwmpas.

View over the grass maze to the terraces and south front at Powis Castle and Garden, Powys

Green gardening at Powis Castle 

Now generating more energy than it uses, the National Trust's Powis Castle in Wales, could be one of the first energy self-sufficient nurseries in Britain.

Tegeirian yn y tŷ gwydr

Gwneud ein gorau glas i wneud pethau'n wyrddach

Dysgwch am yr hyn rydyn ni'n ei wneud i wneud ein gerddi yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol