Teithiau cerdded arfordirol Llŷn

Pe bai chi am fynd am dro hamddenol ar hyd yr arfordir ar ddiwrnod haf clir neu daith fywiog ar ddiwrnod oer, mae cerdded yn ffordd wych o brofi'r dirwedd a chysylltu â natur.

Dwy ynys fechan gron, sef Dinas Fawr a Dinas Bach

Taith gerdded Porthor

Ceir golygfeydd trawiadol ar hyd y rhan arw hon o’r arfordir ar ochr ogleddol Penrhyn Llŷn. Dyma daith gerdded wych i ddysgu mwy am hanes a threftadaeth yr ardal.

Bae pysgota

Taith gerdded arfordirol Porth Meudwy

Mwynhewch daith gerdded arfordirol o Aberdaron i Borth Meudwy, cildraeth pysgota bychan wrth domen Penrhyn Llŷn a fu unwaith yn fan cychwyn i'r pererinion ar eu taith dros y dŵr i Ynys Enlli.

Yr olygfa i gyfeiriad traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn

Taith gerdded Llanbedrog

Mae'r daith yma drwy'r winllan i fyny at Fynydd Tir-y-Cwmwd yn eich gwobrwyo â golygfeydd ysblennydd o'r penrhyn a Bae Ceredigion.

Pentref pysgota nefolaidd Porthdinllaen

Taith forol Porthdinllaen ar Benrhyn Llŷn

Ar y daith hon cewch olygfeydd hyfryd i bob cyfeiriad wrth i chi ddilyn y llwybr ar hyd y pentir sy’n hafan ragorol i fywyd gwyllt.

Looking across Hell's Mouth Bay and Porth Neigwl towards Cilan in the distance

Taith gerdded Plas y Rhiw a phentref Rhiw

Mwynhewch daith gerdded yng nghefn gwlad sy'n cynnwys golygfeydd arfordirol gwych, porfa goed, pentref bach Rhiw a Phlas yn Rhiw.