Skip to content
Wales

Porth y Swnt

Come in and explore, learn, reflect and enjoy the natural environment. | Dewch i archwilio, dysgu, myfyrio a mwynhau'r amgylchedd naturiol.

Henfaes, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8BE

Porth y Swnt, Aberdaron, Gwynedd. Plant yn ‘Y Golau’

Rhybudd pwysig

Please note that overnight camping is not permitted on our car park in Aberdaron.
Visitors walking in the garden in spring at Belton House, Lincolnshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.