Porthdinllaen

Porthdinllaen

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Padlfyrddiwr ym Mhorthdinllaen, Pen Llŷn
Watersports

Padlfyrddio ym Mhorthdinllaen 

Dewch i Borthdinllaen dros Sulgwyn y gwyliau'r haf i roi cynnig ar badlfyrddio’n sefyll ar eich bwrdd. Padlwch dros y morwellt tra’n mwynhau’r olygfa dros y traeth bendigedig yma yn Llŷn.

Porthdinllaen

Digwyddiadau

Upcoming events

Porthdinllaen beach fun day

Fri 18 Aug 2017
11:00-16:00
Join us on the beach for a day of fun filled activities. We'll have either kayaking or paddleboard taster sessions (a charge applies), beach football, a sandcastle competition, rock-pooling and much more.
Porthdinllaen

Hanes

Chwilotwch ychydig mwy

Porthdinllaen

Lleoedd i aros

Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Arhoswch gyda ni ar Benrhyn Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.