Darganfod Porthdinllaen

Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn, Cymru

Mae hanes hir a diddorol i Borthdinllaen ar Benrhyn Llŷn, o’r gaer oes haearn ar y pentir i’r syniad o droi’r harbwr yn brif borthladd ar y llwybr o Lundain i Ddulyn ar droad y 18fed ganrif, i’r diwydiannau adeiladu llongau a physgota ffyniannus yn ystod y 19eg ganrif. Mae’n bosib gweld nifer o olion o’r gorffennol diddorol hwn ym Mhorthdinllaen.

Digon i’w wneud

Mae Porthdinllaen yn le delfrydol i fwynhau diwrnod ar yr arfordir gyda’i olygfeydd mawreddog, dyfroedd cysgodol, traethau braf o dywod, pyllau creigiog difyr, cyfle i wylio’r pysgotwyr lleol wrth eu gwaith a thafarn y Ty Coch gerllaw i ddarparu lluniaeth.

Bywyd gwyllt

Mae llawer o fywyd gwyllt yma hefyd. Ar y clogwyni meddal mae gwenoliaid y glennydd a mulfrain yn nythu. Gwelir yn aml bioden y môr (neu’r ‘saer’ yn lleol) ac adar eraill yr arfordir. Mae’r pentir hefyd yn fan sy’n hoff gan y morloi llwyd lleol ac o dan y dŵr mae un o’r dolydd mwyaf o wellt y gamlas morol, sy’n darparu cynefin ar gyfer llawer gwahanol fath o bysgodyn, yng ngogledd Cymru.

Peidiwch â methu

Mwynhewch olygfeydd trawiadol o Borthdinllaen
Golygfa o Fwthyn Moryn, Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn
Mwynhewch olygfeydd trawiadol o Borthdinllaen
  • Gwlychu. Mae’r bae cysgodol yn ddelfrydol ar gyfer mynd ar gwch, caiacio, nofio a nofio gyda snorcel ac mae llawer o fywyd gwyllt morol i’w weld o dan wyneb y dŵr.
  • Peint yn nhafarn Tŷ Coch gyda’r tywod o dan eich traed
  • Dysgu mwy am hanes Porthdinllaen yng Nghaban Gruff, ein canolfan ddehongli fechan sy’n rhan o’r pentref